C. Pascal

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING THE INDUSTRIAL CROSSING EFFECT BETWEEN DIFFERENT SHEEP BREEDS OVER THE GROWING INTENSITY AND THAT OF THE SLAUGHTER INDICATORS

C. Pascal

Abstract
The aim of the research was to explore new solutions to produce increased quantities of sheep meat. The opportunity to carry out these surveys is because Romania has a very good position among the countries with large herds of sheep and that the European Union level requirements for sheep meat are not fully insured. Biological material intended for fattening of lambs was represented by half breed sheep coming from the crossing of mixed F1 females (Bluefaced Leicester x Merinos de Palas and Tigaie) with Suffolk rams. In the statements made to avoid calculation errors induced by intestinal content slaughtered individuals were not fed with 12 hours prior to slaughter. The objective assessment of the carcasses was done by determining the following elements: chassis, yield to mass slaughter, the determination of the physical structure of the carcasses, carcass classification graded by quality according to the method applied in the European Union and cut the carcass portions depending on quality. After the assessments carried out on the bodies, they were cut into regions for slaughter then were boned to determine the bone/meat ratio, both for the carcasses and for each region cut. The results obtained confirm and justify the application of cross-breeding when the main activity is represented by meat production.

Key words: sheep, sheep meat, Tigaie, Romanian breeds


CERCETĂRI PRIVITOARE LA EFECTUL ÎNCRUCIŞĂRILOR INDUSTRIALE DINTRE RASE DIFERITE DE OVINE ASPURA INTENSITĂŢII DE CREŞTERE ŞI A INDICATORILOR DE ABATORIZARE

C. Pascal

Rezumat
Scopul cercetărilor efectuate a fost de a evalua noi variante şi soluţii de producere unor cantităţi sporite de carne la ovine. Necesitatea efectuării acestor cercetări se datorează faptului că România deţine o foarte bună poziţie în rândul ţărilor cu efective mari de ovine şi că la nivelul Uniunii Europene cerinţele pentru carnea de ovine nu sunt asigurate în totalitate. Materialul biologic destinat îngrăşării a fost reprezentat de miei metişi proveniţi din încrucişarea femelelor metise F1 (Bluefaced Leicester x Merinos de Palas şi cu Ţigaia) cu berbeci Suffolk. În aprecierile efectuate, pentru a evita erorile de calcul induse de conţinutul gastrointestinal, indivizii sacrificaţi nu au mai fost furajaţi cu 12 ore înaintea sacrificării. Aprecierea obiectivă a carcaselor s-a făcut prin determinarea elementelor următoare: masa carcasei, randamentul la sacrificare, determinarea structurii fizice a carcaselor, încadrarea carcaselor pe clase de calitate conform metodelor aplicate în Uniunea Europeană şi stabilirea porţiunilor tranşate din carcasă în funcţie de calitate. După aprecierile efectuate la nivelul carcaselor, acestea au fost tranşate în regiuni de măcelărie, apoi au fost dezosate în vederea determinării raportului oase / carne, atât pentru carcasă cât şi pentru fiecare regiune tranşată. Rezultatele obşinute confirmă şi justifică aplicarea încrucişărilor industriale atunci când domeniul principal de activitate este reprezentat de producţia de carne.

Cuvinte cheie: ovine, carnea de ovine, Ţigaie, rase româneşti