C.E. Nistor

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING VARIATION OF MUSCULAR FIBER DIAMETER FROM ONCORHYNCHUS MYKISS, SALMO TRUTTA FARIO AND SALVELINUS FONTINALIS BREED FARMED IN NE PART OF ROMANIA

C.E. Nistor, I.B. Pagu, E. Măgdici, G.V. Hoha, S. Paşca, B. Păsărin

Abstract
Research was carried out on three trout breeds, rainbow trout (Oncorhynkus mykiss), brown trout (Salmo trutta fario) and brook trout (Salvelinus fontinalis), which are the most farmed salmonid species in N-E part of Romania. To assess the meat quality of rainbow, brown and brook trout we considered that it's necessary to make some histological investigations about muscle fibre diameter. The research was done using fish of two years old. Muscle was systematically sampled and differentiated by breed and body mass and the results were statistically analyzed and interpreted. The comparative statistical analysis revealed significant differences between the three trout breeds. After the histological examination of rainbow, brown and brook trout muscles the conclusion that emerges is whatever of breed, the muscle fibre structure and fineness has a significant trend according to the dynamics of growth.

Key words: morphology, histological, muscle, fibre, trout


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA VARIAŢIA DIAMETRULUI FIBREI MUSCULARE LA SPECIILE DE PĂSTRĂV ONCORHYNCHUS MYKISS, SALMO TRUTTA FARIO ŞI SALVELINUS FONTINALIS CRESCUŢI ÎN N-E ROMÂNIEI

C.E. Nistor, I.B. Pagu, E. Măgdici, G.V. Hoha, S. Paşca, B. Păsărin

Rezumat
Cercetările au fost efectuate pe trei specii de păstrăv, curcubeu (Oncorhynkus mykiss), indigen (Salmo trutta fario) şi fântânel (Salvelinus fontinalis), speciile cele mai răspândite în NE României. Pentru a evalua calitatea cărnii provenită de la cele trei specii de păstrăv, am considerat a fi necesar efectuarea unor investigaţii histologice cu privire la diametrul fibrelor musculare. Cercetările au fost efectuate folosind păstrăvi în varsta de doi ani şi trei ani. Probele de muşchi au fost sistematizate şi diferenţiate în funcţie de specie şi masa corporală, iar rezultatele au fost statistic analizate şi interpretate. Analiza statistică a relevat diferenţe semnificative între cele trei specii. După examenul histologic a celor trei specii de păstrăv, concluzia principală ce se desprinde este că indiferent de specie, structură şi fineţea fibrei musculare au un trend ascendent în concordanţă cu ritmul de creştere.

Cuvinte cheie: morfologie, histologic, muşchi, fibra, păstrăv