C-tin ChirilĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PRELIMINARY STUDIES REGARDING THE FLOW-METER FOR A WORKING REGIME SELECTOR OF AN ELECTRO-MAGNETIC PULSATOR

C-tin Chirilă, P. Cârlescu, R. Roşca

Abstract
The study was developed starting from experimental tests regarding the milk flow through a calibrated orifice flow meter. The flow meter is aimed to automatically select the working regime of an electro-magnetic pulsator, according to the milk flow at the exit of the claw of the milking machine. The flow meter senses values of the milk flow under or over 0.2 kg/min; the flow meter working principle is based on the height of the milk level in the flow meter when milk flows out of the device through a calibrated. A level sensor equipped with electrodes is used in order to sense the milk level. The aim of theoretical simulation was to establish optimum position of the entry manifold with regard to the position of the calibrated orifice. Information regarding the free level of milk in the electrodes area was also obtained as a result of the modeling. This is important, because the waves who are formatted in liquid disturb selector working. In this case is necessary to introduce retardation from electrical control signal.

Key words: milking; milking equipment


STUDII PRELIMINARE PRIVIND DEBITMETRUL UNUI SELECTOR DE REGIM DE FUNCŢIONARE A UNUI PULSATOR ELECTROMAGNETIC

C-tin Chirilă, P. Cârlescu, R. Roşca

Rezumat
Autorii au făcut un studiu, pornind de la determinări experimentale, asupra curgerii laptelui printr-un anumit tip de debitmetru (cu orificiu calibrat). Acesta face parte dintr-un dispozitiv, care permite schimbarea automată a regimului de lucru al unui pulsator electromagnetic, în funcţie de debitul de lapte de la ieşirea colectorului aparatului de muls. Debitmetrul studiat are posibilitatea să sesizeze valoarea debitului de lapte de 0,2 kg/minut, la care se raportează mulsul propriu-zis. Sesizarea nivelului se face prin intermediul unui senzor de nivel prevăzut cu electrozi. Constructiv este importantă înălţimea de plasare a electrozilor, care este corelată cu valoarea diametrului orificiului calibrat de scurgere a laptelui din colector. Studiul teoretic dă posibilitatea alegerii optime a poziţiei de amplasare a racordului de intrare a laptelui în debitmetru faţă de orificiul calibrat pentru scurgerea laptelui. De asemenea s-au obţinut informaţii referitoare la nivelul liber al lichidului în zona de inundare a electrozilor. Acest lucru este important deoarece, valurile care se formează la nivelul lichidului perturbează funcţionarea selectorului, ceea ce necesită introducerea unui releu de temporizare.

Cuvinte cheie: muls mecanic; echipament de muls