B.I. Gherman

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DEFENCE STRATEGIES AND SELF MEDICATION IN HONEY BEE (Apis mellifera)

B.I. Gherman, H. Dezmirean, D.S. Dezmirean, A. Nagy, Otilia Bobiş, L.Al. Mărghitaş

Abstract
The defence strategies of the honey bee is strongly related to their behaviour. As a social insect, the risk of infection is very high, therefore, unless humans interfere, they have to deal themselves with the parasites, which sometimes could be very successful. A huge advantage is on the honey bee side, because there are thousands of individuals inside a colony, so they can unify their effort to eliminate the intruders on one hand. On the other hand, based on the honey bee - human relationship too, the honey bees have developed an evolutionary capacity of diagnose the disease and take some action. We here show that despite the virulence of some pathogens, the honey bees are capable of defend themselves and, sometimes, they can even resort to self medication.

Key words: honey bee, behaviour, social insect, medication


STRATEGII DE APĂRARE ŞI MEDICAŢIE PROPRIE LA APIS MELLIFERA

B.I. Gherman, H. Dezmirean, D.S. Dezmirean, A. Nagy, Otilia Bobiş, L.Al. Mărghitaş

Rezumat
Strategiile de apărare ale albinei melifere sunt în strânsă legătură cu comportamentul lor. Fiind o insectă socială, riscul de infecţii este extrem de ridicat, aşadar, exceptând intervenţia omului, ele trebuie să se descurce singure, acţiune care, uneori, este încununată cu succes. Un mare avantaj îl reprezintă faptul că o colonie de albine cuprinde zeci de mii de indivizi, aşadar ele sunt capabile să-şi unească efortul pentru a elimina intruşii, pe de o parte. Pe de altă parte, bazându-se şi pe relaţia albină - om, ele şi-au dezvoltat capacitatea de a se autodiagnostica şi de a trece la acţiune. În această lucrare vrem să arătăm că, în pofida virulenţei unor patogeni, albina este capabilă să se apere singură şi, câteodată, să apeleze chiar la medicaţie proprie.

Cuvinte cheie: albina meliferă, comportament, insectă socială, medicaţie