Alina Antache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF SOME PHYTOBIOTICS ON GROWTH PERFORMANCE AT OREOCHROMIS NILOTICUS REARED IN AN INTENSIVE RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Alina Antache, V. Cristea, Lorena Dediu, Iulia Grecu, Angela Docan, I. Vasilean,
Mirela (Creţu) Mocanu, Şt. M. Petrea

Abstract
The aim of this research is to evaluate the influence of several phytobiotics on growth performance indicators at Oreochromis niloticus species, reared in an intensive recirculating aquaculture system. During six weeks of experiment, a total number of 180 fish, with an initial average biomass of 125.41 ± 34.33g, were divided randomized in four rearing units. The experimental variants were: V1-control, V2-1% thyme (Thymus vulgaris) / kg feed, V3-1% fenugreek (Trigonela foenum graecum) / kg feed, V4-1% neem (Azadirachta indica) / kg feed. Fish were fed with SOPROFISH pelleted feed, with 38% crude protein. Fish were fed four times per day with a daily ration of 3.4% of fish body weight. During the experiment, the physico-chemical parameters of technological water were situated in normal range for optimal growth. Technological parameters analysed had revealed the following aspects at the end of the experiment: the best value of SGR was recorded in V2 - 1.81 %/day and the lowest was encountered in V1 and V4 case - 1.65 %/day; regarding FCR, the best value was found at V2 - 1.26 g feed/g biomass gain and the lowest was recorded at V1 and V4 - 1.44 g feed/g biomass gain. In conclusion, the research shows that the thyme, in 1% concentration per kg diet, has the best effect on growth performance of Oreochromis niloticus.

Key words: phytobiotics, growth performance, Oreochromis niloticus, recirculating aquaculture system


INFLUENŢA UNOR FITOBIOTICE ASUPRA PERFORMANŢEI DE CREŞTERE LA SPECIA OREOCHROMIS NILOTICUS ÎN CONDIŢIILE UNUI SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURĂ INTENSIVĂ

Alina Antache, V. Cristea, Lorena Dediu, Iulia Grecu, Angela Docan, I. Vasilean,
Mirela (Creţu) Mocanu, Şt. M. Petrea

Rezumat
Obiectivul acestei cercetări este de a evalua influenţa unor fitobiotice asupra indicatorilor de performanţă a creşterii la specia Oreochromis niloticus, crescută într-un sistem recirculant de acvacultură intensivă. Pe parcursul a şase săptămâni de experiment s-a folosit un număr total de 180 de peşti, cu o masă iniţială medie de 125,41 ± 34,33 g, ce au fost distribuiţi randomizat în patru unităţi de creştere. Variantele experimentale au fost: V1-varianta de control, V2-1% cimbru (Thymus vulgaris)/kg hrană, V3-1% schinduf (Trigonela foenum graecum)/kg hrană, V4-1% neem (Azadirachta indica)/kg hrană. Peştii au fost hrăniţi cu furaj granulat de tip SOPROFISH, cu un conţinut de 38% proteină. Frecvenţa hrănirii a fost de 4 ori pe zi, cu o raţie zilnică de 3,4% din masa corporală. Pe perioada experimentală, parametrii fizico-chimici ai apei tehnologice s-au situat în limite normale pentru o creştere optimă. La sfârşitul experimentului, analiza parametrilor tehnologici de creştere a relevat următoarele aspecte : valoarea cea mai bună a SGR-ului s-a înregistrat în V2-1,81 %/zi, iar cea mai scăzută valoare s-a întâlnit în cazul variantelor V1 şi V4, 1,65 %/zi; referitor la FCR, valoarea cea mai bună s-a înregistrat în V2-1,26 g furaj/g spor biomasă, iar cea mai mică s-a înregistrat în varianta V1 şi V4, 1,44 g furaj/g spor biomasă. În concluzie, cercetarea a arătat că cimbrul, în concentraţie de 1%/kg hrană, prezintă cel mai bun efect asupra performanţei de creştere la tilapia de Nil.

Cuvinte cheie: fitobiotice, performanţa creşterii, Oreochromis niloticus, sistem recirculant de acvacultură