Al. Parasca

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


COMPARATIVE STUDY OF THE MILK PRODUCTION AND MECHANICAL MILKING APTITUDE OF THE HOLSTEIN, ESTONIAN RED AND BLACK AND WHITE OF MOLDAVIAN TYPE BREEDS OF CATTLE

Al. Parasca, S. Chilimar

Abstract
It was studied productivity and quality of milk from cows from Technological Experimental Station Maximovca, Institute of Scientific and Practical Biotechnology in Animal Husbandry and Veterinary Medicine in the first 90 days of first lactation. In Republic of Moldova it was created a new type of Black and White breed, Red Estonian breed is reared for about 35 years and Holstein breed was imported from the Netherlands in 2011. It was determined that there were no significant differences between bredds in milk production during the period, which amounted to respective 1120, 1185 and 1906 kg at the fat content in milk and milking speed. Holstein breed cows had a better form of udder.

Key words: cattle, breeds, productivity, milking


STUDIU COMPARATIV AL PRODUCŢIEI ŞI APTITUDINILOR PENTRU MULSUL MECANIC AL RASELOR HOLSTEIN, ROŞIE ESTONĂ ŞI BĂLŢATĂ CU NEGRU DIN TIPUL MOLDOVENESC

Al. Parasca, S. Chilimar

Rezumat
S-a studiat productivitatea şi calitatea laptelui la vacile din Staţiunea Tehnologică Experimentală Maximovca a Institutului ştiinţifico Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară în primele 90 zile ale primei lactaţii. În R. Moldova a fost creat un tip nou al rasei Bălţată cu negru, rasa Roşie estonă se creşte timp de circa 35 ani, iar rasa Holstein a fost importată în 2011 din Olanda. S-a determinat că n-au existat diferenţe semnificative între rase la producţia de lapte pe perioada menţionată, care a constituit respectiv 1120, 1185 şi 1906 kg, la conţinutul de grăsime în lapte şi viteza mulsului mecanic. Vacile din rasa Holstein aveau o formă mai bună a ugerului.

Cuvinte cheie: vaci, rase, productivitate, muls