Adina Popescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE ASSESSMENT OF AQUATIC ECOSYSTEM MALINA, THROUGH PHYTOPLANKTON'S SAPROBITY INDEX

Adina Popescu, Daniela Ibanescu, Maria Fetecau

Abstract
This paper presents information about water quality classification for establishing the organic status in Malina fish farm, Galati county. The quality of water in the sample stations was evaluated on the basis of phytoplankton through saprobic index. The analysis of biological samples was achieved with the help of a stereomicroscope, using a rich special literature. The phytoplankton was present in all the samples from the sampling stations. The phytoplankton saprobic index calculated for each sampling station, has values between 1,98 and 2.11. From the quantitative point of view, the dominant species are β-mesosaprobe with values of numerical density and numerical abundance between 39520-ex 697528/l, respectively 91,78-98,82%. According to the upgrade of the 161/2006 these values indicate a good ecological status of the water that fits the second class of quality, the water being suitable for the growth and development of the Fisheries natural fund.

Key words: zooplankton, species, density, abundance, biomass


EVALUAREA ECOSISTEMUL ACVATIC MALINA PRIN INTERMEDIUL INDICELUI DE SAPROBITATE FITOPLANCTONIC

Adina Popescu, Daniela Ibanescu, Maria Fetecau

Rezumat
Lucrarea de faţă prezintă informaţii despre clasificarea calitatii apei în vederea stabilirii starii ecologice in ferma piscicola Malina, judetul Galati. Calitatea apei in statiile de prelevare s-a evaluat pe baza fitoplanctonului prin intermediul indicelui saprab. Analiza probelor biologice s-a realizat cu ajutorul steriomicroscopului, utilizand o bogata literatura de specialitate. Fitoplanctonul a fost prezent în toate probele din staţiile de prelevare. Indicele saprob fitoplanctonic calculat pentru fiecare statie de prelevare are valori cuprinse între 1,98 şi 2,11. Din punct de vedere al cantitativ, dominante sunt speciile β-mezosaprobe cu valoari ale densităţii numerice şi ale abundenţei numerice cuprinse între 39520-697528 ex/l, respectiv 91,78-98,82%. Conform Normativului 161/2006 aceste valori indică o stare ecologică bună a apei ce se incadreazain clasă -a II-a de calitate, apa fiind adecvată cresterii şi dezvoltării fondului piscicol natural.

Cuvinte cheie: apa, indice saprob, fitoplancton, β-mezosaprobe, calitate