Adela Marcu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF GENOTYPE, NUTRITION AND SEX ON CHEMICAL COMPOSITION OF MUSCLES IN BROILER CHICKENS

Adela Marcu, I. Vacaru-Opriş, A. Marcu, Lucia Dănăilă, Gabi Dumitrescu, Marioara Nicula, B. Kelciov

Abstract
In this paper was studied the influence of sex and nutrition on the meat chemical composition of breast, thighs and drumsticks, at different broiler genotypes. The biological material was represented by broilers: "Cobb-500" (Lc), "Hybro PN+"(L1 with variants V1, V2, V3) and "Hubbard F15" (L2 with variants V1, V2, V3), reared 42 days in identical microclimate conditions.The recipes of compound feed used had different levels of energy and protein: standard at Lc, L1V1 and L2V1; with 10% higher at L1V2 and L2V2; with 10% lower at L1V3 and L2V3. After slaughter, from each batch and variant were taken 10 carcasses (five per sex) and was determined the chemical composition of meat (water, dry matter, protein, lipids and ash), using STAS methods. For analysis of variance was used Mann Whitney test. The lipids content in meat showed the biggest variation between muscles analyzed, with minimum values in the breast and maximum values in thighs. In all cases, it was found that, males had a lower quantity of lipids and a higher quantity of proteins, compared to females.The results showed that the sex had significant influence on the lipids content from thighs and breast. The statistical differences between the three variants in the L1 and L2 batches, support the claim that the content of protein and lipids in the examined muscles was influenced by protein-energy levels of the feeding. The genotype has influenced content of proteins and lipids from breast, with statistical differences (p≤0.05) between Lc and L2.

Key words: broiler chicken, chemical composition of muscle, genotype, nutrition, sex


INFLUENŢA GENOTIPULUI, SEXULUI ŞI NUTRIŢIEI ASUPRA COMPOZIŢIEI CHIMICE A MUŞCHILOR LA PUII DE CARNE

Adela Marcu, I. Vacaru-Opriş, A. Marcu, Lucia Dănăilă, Gabi Dumitrescu, Marioara Nicula, B. Kelciov

Rezumat
În această lucrare s-a studiat influenţa sexului şi a nutriţiei asupra compoziţiei chimice a cărnii din piept, pulpe superioare şi inferioare la pui broiler din genotipuri diferite. Materialul biologic a fost reprezentat de pui de carne: "Cobb-500" (Lc), "Hybro PN+"(L1 cu variantele V1, V2, V3) şi "Hubbard F15" (L2 cu variantele V1, V2, V3), crescuţi 42 zile în condiţii identice de microclimat. Reţetele de nutreţuri combinate utilizate au avut niveluri diferite de energie şi proteine: standard la Lc, L1V1 şi L2V1; cu 10% mai mari la L1V2 şi L2V2; cu 10% mai mici la L1V3 şi L2V3. După sacrificare, de la fiecare lot şi variantă au fost prelevate10 carcase (cinci pentru fiecare sex) şi a fost determinată compoziţia chimică a cărnii (apă, substanţă uscată, proteine, lipide şi cenuşă), folosind metode STAS. Pentru analiza varianţei a fost utilizat testul Mann Whitney. Conţinutul de lipide din carne a arătat cea mai mare variaţie între muşchii analizaţi, cu valori minime în piept şi valorile maxime în pulpele superioare. În toate cazurile, s-a constatat că, masculii au avut o cantitate mai mică de lipide şi o cantitate mai mare de proteine, în comparaţie cu femelele. Rezultatele au arătat că sexul a avut o influenţă semnificativă asupra conţinutului de lipide din pulpele superioare si piept. Diferenţele statistice dintre cele trei variante din loturile L1 şi L2, susţin afirmaţia conform căreia conţinutul de proteine şi lipide din muşchii examinaţi a fost influenţat de nivelurile de proteine şi energie ale hranei. Genotipul a influenţat conţinutul de proteine şi lipide din piept, cu diferenţe statistice (p≤0.05) între Lc şi L2.

Cuvinte cheie: pui broiler, genotip, compoziţia chimică a muşchilor, nutritie, sex