Valerica GÎlcĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE PRODUCTION AND PRODUCTIVITY OF ZOOPLANKTON IN A FRESHWATER AQUATIC POOL

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă

Abstract
The complex hydrobiological investigations undertaken in Lake Ezareni Iasi in summer 2012 were conducted qualitative and quantitative determinations of zooplancton. Qualitative analysis of zooplankton samples was to determine the main taxon groups of zooplancteri (rotifers, copepods, cladocere) and to produce the conspect of faunal taxonomic groups. Quantitative analysis was performed for structural characterization of planktonic zoocenoza (density, abundance, biomass) by the gravimetric method, which consists in determining the wet weight of each species of zooplancters. They made lots of 100 individuals of the same species and have weighed the analytical balance. Was obtained as an average weight of each body of the species analyzed. With your average weight of each species could calculate the total biomass of zooplankton in water volume (liter). The results indicate that the composition of zooplankton was identified three taxonomic groups (Cladocere, Copepods, Rotifers), largest numerical density occurring in the upstream area of the lake area with 6104 ex./m3, followed by the center of Lake with 5454 ex./ m3 and finally in downstream area with a total of 3122 ex/ m3. Regarding the biomass highest values were registered at the cladocers in the central area of the basin investigated (920.82 g/m3), then at copepods in the upstream area (223 ex./m3), and the lowest value was recorded at rotifers in all three sectors of the basin investigated.

Key words: aquatic, zooplankton, biomass, density


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PRODUCŢIA ŞI PRODUCTIVITATEA ZOOPLANCTONULUI DINTR-UN BAZIN ACVATIC DULCICOL

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă

Rezumat
Prin investigaţii hidrobiologice complexe întreprinse în Lacul Ezăreni Iaşi în vara anului 2012 s-au efectuat determinări cantitative şi calitative ale zooplanctului. Analiza calitativă a zooplanctonului din probe s-a făcut în scopul determinării pricipalelor grupe taxonomice de zooplancteri (rotifere, copepode, cladocere) şi de a întocmi conspectul faunistic pe grupe taxonomice. Analiza cantitativă s-a efectuat în scopul caraterizării structurale a zoocenozei planctonice din punct de vedere cantitativ (densitate, abundenţă, biomasa) prin metoda gravimetrică, care constă în determinarea greutăţii umede a zooplancterilor în funcţie de specie. S-au format loturi de câte 100 de indivizi din aceeaşi specie şi s-au cântărit la balanţa analitică. S-a obţinut astfel o greutate medie a fiecărui organism din specia analizată. Având datele de greutate medie a fiecărei specii, s-a putut calcula biomasa totală a zooplanctonului dintr-un volum de apă (litru). Rezultatele obţinute indică faptul că în componenţa zooplanctonului au fost identificate trei grupe taxonomice (Cladocere, Copepode, Rotifere), cea mai mare densitate numerică inregistrându-se zona de amonte a lacului cu 6104 ex./m3, urmată de zona centrala a lacului cu 5454 ex./m3 şi în final zona de aval cu un total de 3122 ex/m3. În ceea ce priveşte biomasa cele mai mari valori s-au inregistrat la cladocere în zona centrală a bazinului cercetat (920,82g/m3), apoi la copepode în zona de amonte (223 g/m3), iar cea mai mică valoare s-a înregistrat la rotifere în toate cele trei sectoare ale bazinului cercetat.

Cuvinte cheie: acvatic, zooplancton, biomasă, densitate