V. Maciuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTRIBUTIONS REGARDING THE STUDY OF MILK PRODUCTION IN FARMS WITH ROMANIAN BLACK PIED COWS BELONGING TO A.G.C.T.R. - ROMANIA

V. Maciuc, V. Ujică, I. Nistor, C.E. Nistor, P.T. Nagy

Abstract
Research was carried out on a number of 4208 BNR cows population from private farms situated in 11 Counties, belonging to AGCTR. Using the data from the Official control were analysed: period of lactation, milk production per total lactation, normal and at maturity equivalent, milk content in fat and proteins, function of farm, county association, and total population. Data obtained show the following: milk production per normal lactation was 5822.73 Kg for the entire population, with limits between 4413.60 Kg for the BNR population from Ilfov County and 7364.80 Kg from Vaslui County. Between the county associations the differences were significant, even between the farms from the same county. Per total population, there were six counties with performances over the average, the most performing being Târzii and Badeana farms from Vaslui County, which overcame with 26.48 % the population average. Milk content in fat was 3.90% and the protein one was 3.41% but with a great variability (V% = 22.98% for fat and 21.45 %for protein). Period of total lactation was on average of 263.84 days, which influenced the performance of milk production. In the studied farms the individual variability was very high, with a maximum of 18476 Kg milk for a cow from Târzii farm, Vaslui County. The presence of this plus variables and pronounced variability in every farm are favourable for positive selective pathways and real possibilities for genetic improvement of the studied flocks.

Key words: milk production, cows, lactation, genetic improvemnet


CONTRIBUŢII LA STUDIUL PRODUCŢIEI DE LAPTE DIN FERMELE DE VACI BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ, APARŢINÂND A.G.C.T.R. - ROMANIA

V. Maciuc, V. Ujică, I. Nistor, C.E. Nistor, P.T. Nagy

Rezumat
Cercetările au fost efectuate pe o populaţie de rasă B.N.R. 4208 vaci repartizate în ferme private din 11 judeţe, aparţinând AGCTR. Folosind datele controlului oficial au fost analizate: durata lactaţiei, producţia de lapte pe lactaţie totală, normală şi la echivalent de maturitate, conţinutul laptelui în grăsime şi proteine, în funcţie de fermă, asociaţie judeţeană şi total populaţie. Datele obţinute evidenţiază următoarele: Producţia de lapte pe lactaţie normală a fost de 5822,73 Kg pe întreaga populaţie, cu limite între 4413,60 Kg pentru populaţia BNR din Ilfov şi 7364,80 Kg în judeţul Vaslui. Între asociaţiile judeţene diferenţele au fost semnificative, cât şi între fermele din acelaşi judeţ. Pe total populaţie, au fost şase judeţe cu performanţe peste medie, cele mai performante fiind fermele Târzii şi Bădeana din judeţul Vaslui, care au depăşit cu 26,48 % media populaţiei. Conţinutul laptelui în grăsime a fost de 3,90% iar cel de proteină de 3,41%, cu o variabilitate foarte mare (V% = 22,98% pentru grăsime şi 21,45 % pentru proteină). Durata lactaţiei totale a fost în medie de 263,84 zile, ceea ce a influenţat asupra performanţelor producţiei de lapte. În fermele analizate variabilitatea individuală a fost mare, cu un maxim de 18476 Kg lapte pentru o vacă din ferma Târzii,Vaslui. Prezenţa acestor plus variante şi variabilitatea pronunţată în fiecare fermă sunt favorabile selecţiei direcţionale pozitive şi posibilităţi reale de ameliorare genetică a efectivelor studiate.

Cuvinte cheie: producţie de lapte, vaci, lactaţie, management, ameliorare genetică