Tr. LĂpuŞte

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES CONCERNING THE AVERAGE RELATEDNESS OF FURIOSO NORTH STAR POPULATION FROM BECLEAN PE SOMES STUD FARM

Tr. Lăpuşte, H. Grosu, R. Popa, Dana Popa, S. Georgescu

Abstract
Average relatedness is a very important parameter in animal genetic resources management because it is related with inbreeding and effective population size. The purpose of the work is average relatedness and its components evaluation in Furioso North Star population from Beclean pe Somes stud farm. Biological material used is represented by the entire livestock of the stud farm Beclean pe Somes (transferred in October of 2011 from the Slatina stud farm), belonging to the Furioso-North Star (and not just evidence of it), existing at the time of analysis (30.11.2011). To determine the average relatedness, have used The Numerator Relationship Matrix method, proposed by Henderson and Cunningham in 1971 and presented for the first time in Romania by Grosu in 1997. The results reflect the existence of a population with an average relatedness by 0.2079 ± 0.0096, and researches underline the existence of some errors in mating, not allowed for a population subject to permanent danger of inbreeding.

Key words: animal breeding, average relationship, horse


CERCETĂRI PRIVIND ÎNRUDIREA ÎN SINE A POPULAŢIEI FURIOSO NORTH STAR DIN HERGHELIA BECLEAN PE SOMEŞ

Tr. Lăpuşte, H. Grosu, R. Popa, Dana Popa, S. Georgescu

Rezumat
Înrudirea în sine a populaţiei este un parametru cu importanţă capitală în managementul resurselor genetice animale, întrucât de ea depinde creşterea medie a homozigoţiei pe generaţie şi mai departe mărimea efectivă a populaţiei. Scopul lucrării este de a evalua înrudirea în sine şi a componentelor sale în populaţia Furioso North Star din herghelia Beclean pe Someş. În vederea realizării obiectivelor propuse, având în vedere caracterul înalt operaţional al cercetării, materialul biologic utilizat a fost reprezentat de întregul efectiv matcă din Herghelia Beclean pe Someş (transferat în luna octombrie a anului 2011 din Herghelia Slatina), aparţinând rasei Furioso North-Star (şi nu doar probe din acesta), existent în momentul analizei (30.11.2011). Pentru estimarea înrudirii în sine a populaţiei s-a utilizat metodologia propusă de Hendreson şi Cunningham, (1971) şi prezentată pentru prima dată în România de Grosu (1997): The Numerator Relationship Matrix. Rezultatele obţinute reflectă existenţa unei populaţii cu o valoare a înrudirii medii de 0.2079 ± 0.0096, iar cercetările au pus în evidenţă existenţa unor erori în potrivirea perechilor, nepermise pentru o populaţie supusă permanent pericolului consangvinizării.

Cuvinte cheie: ameliorarea animalelor, înrudirea în sine, cabaline