Tatiana Panaite

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF THE DIETARY CHROME PICOLINATE SUPPLEMENTS GIVEN TO FATTENING PIGS ON THE QUALITY PARAMETERS OF THE PIG LEG

Tatiana Panaite, Arabela Untea, Rodica Diana Criste, Camelia Papuc, Mariana Ropota, Nicoleta Corina Predescu

Abstract
A 4-week study on fattening pigs evaluated the effect of the dietary chrome picolinate (CrPic) on the growth performance and feeding quality of the pig leg. The experiment was conducted under the same conditions on 18 castrated Landrace x Large White males with an initial bodyweight of 73.55 kg, assigned to three batches (C, E1 and E2). The basal diet consisted of corn and soybean meal for all batches. The diets for the experimental batches were supplemented with 200 ppm CrPic (E1) and 400 ppm CrPic (E2). Blood samples were collected in the end of the experiment, following which all animals have been slaughtered and samples of pig leg were collected. The feeding quality of the collected samples was evaluated from the results on the crude fat, crude protein, cholesterol level and antioxidant capacity. The weight gain (kg/day) was lower in the experimental batches than in the control batche. The classification according to carcass fat was the following: E2 (14.33 mm), E1 (16.50 mm), C (17.17 mm). The fat to protein ratio was lower in group E2 (47.46% fat; 42.51% protein), than in group C (49.11% fat; 39.37 % protein). The cholesterol concentration determined in the meat samples from the pig legs was lower in batches E1 and E2 than in group C (0.073% - E1, 0.075% - E2 and 0.087% - M), but the difference was not significant.

Key words: fattening pigs, chrome picolinate, pig leg, cholesterol, antioxidant capacity


EFECTUL SUPLIMENTELOR DE CROM PICOLINAT ÎN RAŢIILE PORCILOR LA ÎNGRĂŞAT ASUPRA PARAMETRILOR DE CALITATE AI PULPEI DE PORC

Tatiana Panaite, Arabela Untea, Rodica Diana Criste, Camelia Papuc, Mariana Ropota, Nicoleta Corina Predescu

Rezumat
Intr-un studiu de 4 săptămâni efectuat pe porci la îngrăşat, s-a evaluat efectul utilizării picolinatului de crom (CrPic), asupra performanţelor de creştere şi a calităţii nutriţionale a pulpei de porc. Experimentul s-a desfăşurat, în aceleaşi condiţii, pe 18 porci, Landrace Marele Alb, masculi castraţi, cu o greutate iniţială de 73.55 kg, împărţiţi în 3 loturi (M, E1, E2). Raţia de bază, structurată pe porumb şi srot de soia nu s-a diferenţiat între loturi. Faţă de M, raţiile experimentale au fost suplimentate cu 200 ppm CrPic (E1) şi 400 ppm CrPic (E2). La finalul experimentului au fost recoltate probe de sânge şi apoi, toate animalele au fost sacrificate şi s-au recoltat probe de pulpă de porc. Pentru caracterizarea nutriţională a probelor recoltate s-au urmărit: grăsimea brută, proteina brută, conţinutul de cholesterol, profilul acizilor graşi, profilul de aminoacizi şi capacitatea antioxidantă. Sporurile (kg/zi) înregistrate au fost mai scăzute la loturile experimentale faţă de lotul M. Stratul de grăsime al carcaselor a fost mai mic în ordinea: E2 (14.33 mm), E1 (16.50 mm), M (17.17 mm). In probele de pulpă, s-a observat un raport între grăsime şi proteina mai mic la lotul E2 (47,46% grăsime; 42,51% proteină), comparativ cu lotul M (49,11% grăsime; 39,37% proteina). Concentraţiile de colesterol determinate în probele de pulpă evidenţiază o scădere, neasigurată statistic, în cazul loturilor experimentale faţă de lotul M (0.073% - E1, 0.075% - E2 şi 0.087% - M). Profilul de acizi graşi nu s-a diferenţiat între cele 3 loturi.

Cuvinte cheie: porci la îngrăşat, picolinat de crom, pulpa, acizi graşi, colesterol, capacitatea antioxidantă