T. Bugeac

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING THE PERFORMANCES OF AN IMPORTED NUCLEUS OF MONTBÉLIARD CATTLE EXPLOITED IN THE EAST OF ROMANIA

T. Bugeac, Şt. Creangă, V. Maciuc, L.-D. Dascălu

Abstract
The current paper aimed to study the performances of a nucleus of Montbeliard breed, imported from France in 2008, in the exploitation conditions from the East of Romania. In order to complete this study, we gathered milk samples, at each three months, from the whole herd. The obtained data regarding milk quality, duration of lactations and milk quantity were statistically processed. Study was carried out in 2011 on a number of 89 individuals from which were gathered a total of 333 milk samples. Samples were analysed to establish physical-chemical composition using a CombiFoss 6000 analyser. For the characters connected with milk quality, our research enlightened values between 2.12 ÷ 6.69% for fat, 2.30 ÷ 4.45% for protein and 1.71 ÷ 3.40% for casein. As for the milk quantitative production the studied nucleus recorded mean values of 6036.12 kg milk per total lactation and recorded a mean duration of lactation of 309.6 days. The results we have obtained are fitting between the limits described before for this breed.

Key words: Montbeliard breed, milk quantity, milk quality, Romania


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PERFORMANŢELE UNUI NUCLEU DE TAURINE DIN RASA MONTBÉLIARD EXPLOATAT ÎN ZONA DE EST A ROMÂNIEI

T. Bugeac, Şt. Creangă, V. Maciuc, L.-D. Dascălu

Rezumat
Lucrarea de faţă are ca scop studierea performanţelor unui nucleu de taurine din rasa Montbeliard, importat din Franţa în anul 2008, în condiţiile de exploatare din zona de Est a României. Pentru realizarea obiectivului propus s-au prelevat trimestrial probe de lapte de la întreg efectivul şi s-au prelucrat statistic datele obţinute cu privire la calitatea laptelui, durata lactaţiilor şi cantitatea de lapte. Studiul a fost efectuat în anul 2011 pe un număr de 89 animale de la care s-au recoltat în total 333 de probe de lapte. Probele au fost analizate în vederea stabilirii compoziţiei fizico-chimice cu ajutorul analizatorului CombiFoss 6000. Pentru caracterele legate de calitatea laptelui, cercetările au evidenţiat valori cuprinse între limitele 2,12 ÷ 6,69% pentru grăsime, 2,30 ÷ 4,45%, pentru proteină şi 1,71 ÷ 3,40%, pentru cazeină. În ceea ce priveşte producţia cantitativă de lapte, efectivul luat în studiu a înregistrat valori medii de 6036,12 kg lapte pe lactaţie totală, înregistrând o durată medie a lactaţiei de 309,6 zile. Rezultatele obţinute se încadrează în limitele menţionate în literatura de specialitate pentru această rasă.

Cuvinte cheie: Montbéliard, cantitate de lapte, calitatea laptelui, România