T. Bugeac

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


GENETIC VARIANTS FROM THE SIX LOCI CODING THE MAJOR MILK PROTEINS IDENTIFIED ON A NUCLEUS OF MONTBELIARD BREED CATTLE EXPLOITED IN EAST OF ROMANIA

T. Bugeac, V.A. Bâlteanu, Şt. Creangă, L.D. Dascălu

Abstract
The aim of the current paper is to identify the genotypes, genotypes frequencies and alleles frequencies for the studied individuals. Based on our research, we identified common genetic variants for the six loci coding the major milk proteins: alpha-casein S1 (αS1-CN); beta-casein (β-CN); alpha-casein S2 (αS2-CN); kappa-casein (K-CN); beta-lactoglobulin (β-LG) and alpha-lactalbumin (α-LA). At αS1-CN locus, we identified only one genotype αS1-CN BB. For β-CN locus the A2B genotype recorded the highest frequences (0.35), while in system αS2-CN only one genotype was identified - AA, αS2-CN A allele having a frequency of 1.00. For the K-CN locus, the AB genotype recorded the highest frequency (0.53). As for the whey proteins, at β-LG locus we identified three genotypes, the highest frequency being recorded by β-LG BB (0.62). In system (α-LA there is monomorphism for allele α-LA B. The milk samples analysis was made by the isoelectric focusing technique (IEF). The study was carried on a total number of 34 Montbeliard cows exploited in East of Romania.

Key words: Montbéliard breed, polymorphism, milk proteins, IEF, Roma


VARIANTELE GENETICE DE LA LOCII CELOR ŞASE PROTEINE MAJORE DIN LAPTE IDENTIFICATE LA UN NUCLEU DE TAURINE DIN RASA MONTBELIARD EXPLOATATE ÎN ZONA DE EST A ROMÂNIEI

T. Bugeac, V.A. Bâlteanu, Şt. Creangă, L.D. Dascălu

Rezumat
Scopul prezentei lucrări este de a identifica genotipurile, frecvenţa genotipurilor şi frecvenţa alelelor pentru indivizii luaţi în studiu. În urma cercetărilor efectuate, am identificat variante genetice comune pentru locii ce codifică cele şase proteine majore din lapte: alfa-cazeina S1 (αS1-CN); beta-cazeina (β-CN); alfa-cazeina S2 (αS2-CN); kappa-cazeina (K-CN); alfa-lactalbumina (α-LA) şi beta-lactoglobulina (β-LG). La locusul αS1-CN am identificat un singur genotip şi anume αS1-CN BB). Pentru locusul (β-CN cea mai mare frecvenţă s-a înregistrat pentru genotipul A2B (0,35), în timp ce pentru sistemul αS2-CN a fost identificat un singur genotip de tip AA, alela αS2-CN A având o frecvenţă de 1,00. La locusul K-CN genotipul AB a înregistrat cea mai mare frecvenţă (0,53). În ceea ce priveşte proteinele din lactoserum, la locusul (β-LG au fost trei genotipuri, cea mai mare frecvenţă înregistrându-se pentru genotipul (β-LG BB (0,62) în timp ce la sistemul α-LA a fost determinat monomorfismul pentru alela α-LA B. Analiza probelor de lapte a fost realizată prin tehnica electroforezei cu focalizare izoelectrică (IEF). Studiul a fost realizat pe un număr total de 34 de vaci din rasa Montbeliard, exploatate în Estul României.

Cuvinte cheie: Montbéliard, polimorfism, lactoproteine, IEF, România