Spaho Enton

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EVALUATION OF SOME INDICATORS OF GROWTH OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM, 1792) IN CASES OF APLICATION OF THREE ALTERNATIVE METHODS OF FEEDING

Spaho Enton, Sadikaj Rigerta, Arapi Dritan, Sallaku Enkeleida, Bllaca Marsida

Abstract
Three groups of rainbow trout were fed for 75 days with a commercial diet using the manual way of giving the food and its distribution with equipments Demand Feeder and Belt Feeder. Executing mathematical models of calculating, values of allometric coefficient b in length-weight report, condition factor (K) according to Fullton and specific rate of growth (SRG) are determined. The values of coefficient b were allometric positive for the trouts of two experiment groups (b=3.065 for the trouts that took the food at request, and b=3.120 for those that took the food from equipment Belt Feeder) and allometric negative for the trous of control group (b=2.902). The K and SRG values for the trouts that took food from equipment Demand Feeder, for them fed using equipment Belt Feeder and for trouts of control group were respectively 1.113 and 1.8, 1.111 and 1.79, 1.094 and 1.68. The group of trouts that took the food at request had the higher values of growth index.

Key words: rainbow trout, diet, growth index, equipments


EVALUAREA UNOR INDICI DE CREŞTERE LA PĂSTRĂVUL CURCUBEU (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM, 1792), CONSECUTIV APLICĂRII A TREI METODE ALTERNATIVE DE HRĂNIRE

Spaho Enton, Sadikaj Rigerta, Arapi Dritan, Sallaku Enkeleida, Bllaca Marsida

Rezumat
Trei loturi de păstrăv curcubeu au fost hrănite, timp de 75 zile, cu nutreţ combinat comercial, utilizând trei metode de administrare: manuală (control), cu hrănitor Demand şi cu hrănitor Belt. S-au calculat matematic mai mulţi indici specifici, precum: coeficientul alometric b în raport cu lungimea şi greutatea; factorul de întreţinere (K) în raport cu coeficientul Fulton şi ritmul specific de creştere (RSC). Valorile coeficientului b au fost pozitive alometric pentru păstrăvii din cele două loturi experimentale (b=3,065 la păstrăvii cu hrănitor Demand şi b=3,120 la cei cu ehipament Belt Feeder), respectiv negative alometric la peştii din lotul de control (b=2.902). Valorile pentru indicatorii K şi SRG au fost de 1,113 şi 1,8; 1,111 şi 1,79; 1.094 şi 1,68 la păstrăvii hrăniţi prin echipamentul Demand Feeder, prin intermediul celui Belt Feeder, respectiv la cei din lotul de control. Cele mai bune valori ale indicelui de creştere s-au înregistrat la păstrăvii din lotul hrănit cu Demand Feeder.

Cuvinte cheie: păstrăv curcubeu, nutreţ, indice de creştere, echipamente