Soeparna Soeparna

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF SPROUTS (PHASEOLUS AUREUS) ADDITION IN RATION ON THE QUALITY OF FRIESIAN BULL SEMEN

Soeparna Soeparna, Widyawati Lina, Sukraeni Eni, Maidaswar Maidaswar, Lestari Tita Damayanti

Abstract
A research on effect of bean sprouts (Phaseolus aureus) addition in ration of Friesian bull has been conducted in term to learn its effect towards motility and abnormality of their sperm. This research was conducted at Artificial Insemination Center in Lembang District, West Java, using 16 head of Friesian bulls of 3 - 3.5 years old and 800 - 900 kg of body weight. Treatment of ration were T0: basal ration without bean sprout ; T0.5 : T0 + 0.5% bean sprout; T1.0 : T0 + 1.0% bean sprout; T1.5 : T0 + 1.5% bean sprout. Feeding treatment was applied in two months and semen collection was conducted weekly for four times started from the end of feeding treatment. The study uses Completely Random Design. Each treatment was replicated 4 times. Data of this research was analyzed by ANOVA. Conclusion of the research is that addition of 0.5% bean sprout on bull ration is the optimum proportion to improve sperm motility and decrease sperm abnormality; however, addition of bean sprout has no effect on the other variables of Friesian bull semen qualities - either macroscopically or microscopically. And so, on the post thaw semen qualities that measured via post thaw motility and conception rate.

Key words: Friesian Bull, Bean sprout, sperm quality


EFECTELE UTILIZĂRII GERMENILOR DE FASOLE MUNGO (PHASEOLUS AUREUS) ÎN RAŢIA TAURILOR DE RASĂ FRIZĂ, ASUPRA CALITĂŢII SPERMEI

Soeparna Soeparna, Widyawati Lina, Sukraeni Eni, Maidaswar Maidaswar, Lestari Tita Damayanti

Rezumat
Cercetările au avut ca scop cunoaşterea efectului utilizării germenilor de fasole Mungo în hrana taurilor de rasă Friză asupra motilităţii spermatozoizilor şi a incidenţei anomaliilor în lichidul seminal. Protocolul a fost implementat în Centrul pentru Însămânţări Artificiale din Lembang District, West Java, şi a cuprins 16 tauri de rasă Friză, în vârstă de 3 - 3.5 ani, respectiv cu greutăţi corporale de 800 - 900 kg. Loturile s-au format pe baza ratei de includere a germenilor în hrană: T0: raţie standard, fără adaos de germeni; T0.5 : T0 + 0.5% germeni; T1.0 : T0 + 1.0% germeni; T1.5 : T0 + 1.5% germeni. Suplimentarea hranei s-a desfăşurat pe durata a două luni şi imediat după încheierea acestei perioade, s-au efectuat 4 recoltări săptămânale de material seminal. S-a aplicat un design experimental complet randomizat cu patru repetiţii pentru fiecare lot. Datele au fost interpretate statistic prin metoda ANOVA. Concluzia studiului a fost că adaosul a 0.5% germeni de fasole Mungo în raţia de hrană a taurilor a fost doza optimă pentru îmbunătăţirea motilităţii spermatozoizilor şi diminuarea anomaliilor lichidului seminal; cu toate acestea, utilizarea germenilor în alimentaţie nu a afectat alte variabile de calitate ale spermei taurilor Friză, sub aspect macroscopic sau microscopic. La fel, aceeaşi parametri au fost măsuraţi şi pe material seminal congelat, sub aspectul motilităţii spermatozoizilor şi a ratei de fecunditate.

Cuvinte cheie: Tauri Friză, germeni de fasole Mungo, calitatea spermei