Şt. Brezuleanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STRATEGIES REGARDING PRODUCTION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN INTEGRATED FARMING UNITS

Şt. Brezuleanu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, G. Ungureanu, R.-A. Moraru, C-tin Iaţco

Abstract
Developing a strategy is a process which requires solving many problems, and competence, authority and responsibility of the ones involved in such task must be strongly manifested, in close connection, taking in account the consequences for the future of S.C. AgroComplex Lunca Pascani S.A. Activity orientation of agricultural exploitation S.C. AgroComplex Lunca Pascani S.A. for a certain period of time, by strategy, suppose that, previously, to be know the current situation of the firm, the obtained results, its financial potential and the place of the firm among the similar enterprises. The targets will be correlated with the real possibilities of exploitation, with internal and external factors, from the last ones, market having a decisive role. In fact must be known, for substantiate the strategic variants, the size and structure of demand, its tendencies, real and potential competitors, their offer, insurance market inputs and consumers, the last ones as bearers of demand.

Key words: strategies, human resources, agricultural yields, SWOT matrix


STRATEGII DE DEZVOLTARE A PRODUCŢIEI ŞI A RESURSELOR UMANE ÎN UNITĂŢILE AGRICOLE MIXTE

Şt. Brezuleanu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, G. Ungureanu, R.-A. Moraru, C-tin Iaţco

Rezumat
Elaborarea unei strategii este un proces în care se cer rezolvate multe probleme, iar competenţa, autoritatea şi responsabilitatea celor cărora le revine o asemenea atribuţie se manifestă puternic, în strânsă corelaţie, ţinând seama de consecinţele pe care le are pentru viitorul firmei AgroComplex Lunca Paşcani. Orientarea activităţii exploataţiei agricole AgroComplex Lunca Paşcani pentru o anumită perioadă, prin strategie, presupune că, în prealabil, să fie cunoscută situaţia actuală a acesteia, rezultatele pe care le obţine, potenţialul său financiar şi locul pe care ea îl ocupă în rândul întreprinderilor similare. Obiectivele vor fi corelate cu posibilităţile efective ale exploataţiei, cu factorii interni şi externi, dintre ultimii, piaţa având un rol decisiv. Este vorba de a cunoaşte, pentru a fundamenta variantele strategice, mărimea şi structura cererii, tendinţele sale, concurenţii efectivi şi potenţiali, oferta din partea acestora, piaţa de asigurare a factorilor de producţie şi consumatorii, aceştia din urmă, ca purtători ai cererii.

Cuvinte cheie: strategii, resurse umane, producţia agricolă, matricea SWOT