Rusinka Petkova

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ENERGY EFFICIENCY OF BROAD BEANS GROWING FOR FORAGE PRODUCTION DEPENDING ON THE VARIETY

Rusinka Petkova, D. Pavlov, Tzenka Zhelyazkova, Stayka Laleva

Abstract
A field experiment was conducted with growing winter forage beans for grain, (fully) irrigated conditions, to determine its energy efficiency under the influence of six introduced varieties of various types of ecological origin. The experiment includes the following varieties: 1.Mearis Beaver (control-Ko); 2.Bulldog; 3.Burdon; 4.Mearis Beagle; 5.Webo; 6.Throws MS. The energy efficiency was calculated by applying a balance method (energy input/consumed and output/produced) by means of energy equivalents for all operations and biomass energy value as calculated through its chemical composition and digestibility. The energy efficiency of the winter forage beans depends on variety, varying in average from 8.84 for GE, 4.63 for ME and 2.66 for NE. The varieties Maeris Beaver and Throws MS show the most stable values of the parameters studied, regardless of the agro-meteorological conditions throughout the year. This variety contributes to the highest energy efficiency in the production of winter forage beans compared to other major factors of the agricultural technology applied, i.e. irrigation and fertilization.

Key words: winter forage beans, energy efficiency, variety


EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN PRODUCŢIA DE BOB FURAJER, ÎN FUNCŢIE DE VARIETATE

Rusinka Petkova, D. Pavlov, Tzenka Zhelyazkova, Stayka Laleva

Rezumat
Experimentul s-a organizat cu scopul determinării influenţei a şase soiuri ecologice de bob furajer de iarnă asupra eficienţei energetice obţinute în producţie, în condiţii de irigare. Soiurile utilizate au fost: 1.Mearis Beaver (control-Ko); 2.Bulldog; 3.Burdon; 4.Mearis Beagle; 5.Webo; 6.Throws MS. Eficienţa energetică a fost calculată prin metoda raportării (energie consumată-input/energie produsă-output) a echivalentelor energetice pentru toate operaţiunile tehnologice, respectiv a energiei biomasei rezultate, rezultate din studiul compoziţiei chimice şi digestibilităţii. Eficienţa conversiei energetice a bobului furajer de iarnă a depins de soiul botanic, variind de la 8.84 EB, la 4.63 EM, respectiv la 2.66 EN. Soiurile Maeris Beaver şi Throws MS au prezentat cele mai stabile valori ale parametrilor studiaţi, nefiind influenţate de condiţiile agro-meteorologice de pe parcursul anului. Prin urmare, soiul influenţează cel mai mult conţinutul energetic al bobului furajer de iarnă, comparativ cu factorii tehnologici de cultivare, ca de exemplu irigaţia şi fertilizările.

Cuvinte cheie: bob furajer de iarnă, eficienţă energetică, soi