Roxana Zaharia

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF THE GROWTH SYSTEM ON DRESSING PERCENTAGE AND THE MEAT QUALITY OBTAINED FROM TURCANA LAMBS BRED IN MONTAIN AREA IN NORTH-EAST OF ROMANIA

Roxana Zaharia, C. Pascal, N. Zaharia, Aida Albu, R.M. Radu-Rusu

Abstract
The purpose of this paper was to demonstrate the influence of growth system on the main traits related with meat production from local sheep raised in mountain area in north-east of Romania. Growing systems covered by the study are: the traditional and semi-intensive. To conduct research was purchase a total of 20 lambs weaned from Turcana race, which were divided into two groups (10 lambs in each group). A lot was raised in a traditional mountain system in the shepherd of Bucovina, and the other group was subjected to semi-intensive fattening. The proportion of various parts of the carcass have been favorable to animals reared in semi-intensive system due to operation of disinfestations carried out on time and correctly, as well as a balanced diet which caused the gigot weight and in total shoulder carcass to be about 70%, and only 60% at individuals grown traditionally. Between individuals grown in different farming systems (semi-intensive and traditionally) were found significant differences (p<0.001) in most parameters that refer to quantitative and qualitative meat. From the point of view of the brute chemical composition, the meat from individuals grown in semi-intensive system had values significantly (p<0.05, p<0.01) higher in comparison with those obtained with lambs reared in the Traditional system.

Key words: lamb, dressing percentage, meat quality


INFLUENŢA SISTEMULUI DE CREŞTERE ASUPRA RANDAMENTULUI DE ABATOR ŞI A CALITĂŢII CăRNII OBŢINUTE DE LA TINERETUL OVIN DE RASĂ ŢURCANĂ CRESCUT ÎN ZONA MONTANĂ DIN NORD-ESTUL ROMÂNIEI

Roxana Zaharia, C. Pascal, N. Zaharia, Aida Albu, R.M. Radu-Rusu

Rezumat
Scopul acestei lucrări este de a evidenţia influenţa sistemului de creştere asupra principalelor caractere legate de producţia cantitativă şi calitativă de carne la ovinele locale crescute în arealul montan din nord-estul României. Sistemele de creştere care fac obiectul studiului sunt: sistemul de creştere tradiţional şi cel semi-intensiv. Pentru desfăşurarea cercetărilor au fost achiziţionaţi un număr de 20 de miei înţărcaţi, de rasă Ţurcană, ce au fost repartizaţi în două loturi (câte 10 miei în fiecare lot). Un lot a fost crescut în sistem tradiţional la o stână de munte din zona Bucovinei, iar celălalt lot a fost supus îngrăşării în sistem semi-intensiv. Proporţia diferitelor porţiuni din carcasă au fost favorabilă animalelor crescute în sistem semiintensiv datorită operaţiunilor de dezinfestare realizate la timp şi corect, dar şi a unei alimentaţii echilibrate ceea ce a făcut ca ponderea jigoului şi a spetei în total carcasă să fie de aproximativ 70%, şi doar de 60% în ceea ce priveşte indivizii crescuţi tradiţional. Între indivizii crescuţi în sisteme diferite de creştere (semiintensiv şi tradiţional) s-au evidenţiat diferenţe foarte semnificative (p < 0,001) la majoritatea parametrilor care fac referire la producţia cantitativă şi calitativă a cărnii. Din punct de vedere al compoziţiei chimice brute, carnea provenită de la indivizii crescuţi în sistem semiintensiv au avut valori semnificativ (p < 0,05; p < 0,01) mai mari în comparaţie cu cele obţinute de la ovinele crescute în sistem tradiţonal.

Cuvinte cheie: miel, randament de abator, calitatea cărnii