Roxana Lazăr

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CHARACTERISATION OF HAEMATOLOGICAL PROFILE IN BISON (EUROPEAN BISON) AND CATTLE (BOS TAURUS) FROM THE NE OF ROMANIA

Roxana Lazăr, R. Deju, S. Catanoiu, P.C. Boişteanu

Abstract
The study aims to characterize morphology of cellular elements and the haematological profile of bison raised in Reserve Dragos Voda Neamt by reference to the bovine herds maintained in the same area, which had similar growth conditions and maintenance. Analysis results allow identification of quantitative and qualitative approach and differentiation of erythrocyte and leukocyte series studied. Morphological similarities of expression stand for blood cell elements and limits of variation of the constants of variation for the two species.

Key words: bison, haematology, cattle


CARACTERIZAREA PROFILULUI HEMATOLOGIC LA ZIMBRI (EUROPEAN BISON) ŞI BOVINE (BOS TAURUS) PROVENITE DIN ZONA DE NE A ROMÂNIEI

Roxana Lazăr, R. Deju, S. Catanoiu, P.C. Boişteanu

Rezumat
Studiul realizat îşi propune să caracterizeze morfologia elementelor celulare şi profilul hematologic al zimbrilor crescuţi în Rezervaţia Dragoş Vodă Neamţ prin raportarea la efective de bovine întreţinute în acelaşi areal şi care beneficiază de condiţii similare de creştere şi întreţinere. Analiza rezultatelor obţinute permite identificarea elementelor de apropiere şi diferenţiere cantitativă şi calitativă a seriei eritrocitare şi leucocitare studiate. Se remarcă asemănări ale exprimării morfologice pentru elementele celulare sangvine şi limitele de variaţie ale constantelor de variaţie pentru cele două specii.

Cuvinte cheie: zimbru, hematologie, bovine