R.I. NeamŢ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING THE THERMAL STRESS ON MILK PRODUCTION IN ROMANIAN SPOTTED CATTLE FROM RESEARCH AND DEVELOPMENT STATION FOR BOVINE ARAD

R.I. Neamţ, L.T. Czister, Daniela Elena Ilie, L.I. Costin, Fl.C. Neciu, Gh. Săplăcan

Abstract
The aims of the paper was to establish the influence of environment on milk production. Research were carried out on 98 cows Romanian Spotted from Research and Development Station for Bovine Arad. Studied animals calved in the first tree months of 2011 (January, February and March), and lactations were completed at data processing time. Parameters included in the study were: total milk production, average daily milk production, milk production of each calendar month, morning and evening milk weight from total daily milking weight. The study show that both monthly milk production and morning and evening milk weight from total daily milking weight, are strongly influenced by the temperature comfort of the animals. Thus, in the months with low temperatures (December-February) average daily production is lower (10-14 l / day) than in warmer months (June to August), when average is 20-22 l / day. Even if milk average productions increase in warmer months, the weight of both milks from total daily milks weight, highly ranging. Those, observe a higher weight of morning milk (54-55% of total) compared to the evening weight milking (44-45% of total). In months with temperatures near to the thermal comfort (March to May, September to November) milking weight tends to equalize.

Key words: milk production, termic stress


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA STRESULUI TERMIC ASUPRA PRODUCŢIEI DE LAPTE LA VACILE DE RASĂ BĂLŢATĂ ROMÂNEASCĂ DIN CADRUL STAŢIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR ARAD

R.I. Neamţ, L.T. Czister, Daniela Elena Ilie, L.I. Costin, Fl.C. Neciu, Gh. Săplăcan

Rezumat
Lucrarea de faţă are ca scop stabilirea influenţei mediului ambiant, asupra producţiei de lapte. Cercetările s-au desfăşurat pe un efectiv de 98 vaci de rasă Bălţată Românească, din cadrul biobazei zootehnice a Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad. Animalele luate în studiu au fatat în primele 3 luni ale anului 2011 (ianuarie, februarie şi martie), iar în momentul prelucrării datelor aveau lactaţiile încheiate. Parametrii luaţi în studiu au fost: producţia totală de lapte, producţia medie zilnică, producţia de lapte pe fiecare lună calendaristică şi ponderea mulsorilor de dimineaţa respectiv de seară din cantitatea totală de lapte zilnică. Studiul relevă faptul că, atât producţia lunară de lapte cât şi ponderea mulsorilor de dimineaţă şi de seară din total lapte muls zilnic, sunt influenţate puternic de confortul termic al animalelor. Astfel, se observă că în lunile cu temperaturi foarte scăzute (decembrie-februarie) producţia medie zilnică este mai scăzută (10-14 l/ zi ) decât cea din lunile calde (iunie-august), aceasta fiind în medie de 20-22 l/zi. Chiar dacă în lunile calde producţiile medii cresc, ponderea celor două mulsori din total lapte muls, variază mult, observându-se o pondere mai mare a mulsorii de dimineaţă (54-55% din total) faţă de cea de seară (44-45% din total). In lunile cu temperaturi apropiate confortului termic (martie-mai, septembrie-noiembrie) ponderea mulsorilor tinde să se egalizeze.

Cuvinte cheie: producţia de lapte, stres termic