Petronela Georgiana Calin Sandu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STRUCTURE AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF FISH COMMUNITIES FROM PREDELTAIC DANUBE SECTOR, BETWEEN SIRET RIVER AND PRUT RIVER MOUTH

Petronela Georgiana Calin Sandu, L. Oprea, Daniela Gheorghe, N. Patriche

Abstract
The paper is presenting some aspects regarding the structure of fish communities from 22 Km of predeltaic sector of Danube River, between the mouth of Siret River (km 155) and Prut River (Mm 72.5). The aim of the study is to assess the ecological status of the area, using the main ecological indices as abundance, dominance, constancy and ecological significance. From April to December 2011, in four fishing areas (km 150-151, Mm 77-78, Mm 76-77, Mm 74-74.5), 4805 fish of twenty three species, from six famillies, were collected. The best represented family is Cyprinidae with 14 breeds. The numerical abundance ranged between 2 fish/breed (zingel, common nase) and 2035 fish/breed (pontic shad). The pontic shad (42.35%), common bream (11.63%) and common carp (10.9%) are eudominant breeds, having the biggest potential in fish productivity. Pike-perch (75%), common bream (75%), common barbel (75%), vimbe (75%), white-eye bream (75%), asp (66.66%), prussian carp (66.66%), white bream (58.33%), common carp (58.33%), silver carp (58.33%) and sterlet (58.33%) are constant species with high adaptability. In term of ecological significance, Danube shad (14.11%), common bream (8.72%), common carp (6.36%) and common barbel (5.32%) are characteristic species.

Key words: Danube, fish communities, abundance, dominance, constancy, ecological significance


STRUCTURA ŞI EVALUAREA ECOLOGICĂ A COMUNITĂŢILOR PISCICOLE DIN DUNĂREA PREDELTAICA, SECTORUL GURA SIRETULUI- GURA PRUTULUI

Petronela Georgiana Calin Sandu, L. Oprea, Daniela Gheorghe, N. Patriche

Rezumat
Lucrarea prezintă unele aspecte privind structura comunităţilor piscicole de pe un sector de 22 km din Dunărea predeltaica, între gura de vărsare a râului Siret (km 155) şi râul Prut (Mm 72,5). Scopul studiului este de a evalua starea ecologică a sectorului, utilizând indici ecologici precum abundenta, dominanta, constanta şi semnificaţia ecologică. Din ianuarie până în decembrie 2011, în patru zone (km 150-151, Mm 77-78, 76-77, Mm 74-74,5), au fost pescuite 4805 exemplare, de la douăzeci şi trei de specii aparţinând la şase familii. Cea mai bine reprezentată a fost familia Cyprinidae, cu 14 specii. Abundenta numerică a variat între 2 exemplare/specie (pietrar, scobar) şi 2035 exemplare/specie (scrumbia de Dunăre). Scrumbia (42,35%), platica (11,63%) şi crapul (10,9%) sunt specii eudominante, care influenţează decisiv productivitatea piscicolă. Salăul (75%), platica (75%), mreana (75%), morunasul (75%), cosacul cu bot turtit (75%), avatul (66,66%), carasul (66,66%), batca (58,33), crapul (58,33%), sangerul (58,33%) şi cega (58,33%) sunt specii constante cu o mare capacitate de adaptabilitate. In ceea ce priveşte semnificaţia ecologică, scrumbia (14,11%), platica (8,72%), crapul (6,36%) şi mreana (5,32%) sunt specii caracteristice.

Cuvinte cheie: ihtiofauna, abundenta, dominanta, constanta, semnificaţia ecologică