P.C. BoiŞteanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


MICROBIOLOGICAL CHARACTERISATION OF TURKEY CARCASSES BIG BUT

P.C. Boişteanu, Carmen Creţu, C. Muntean, Roxana Lazăr

Abstract
Turkey carcasses microbiological evolution is an important step in the state of hygiene interpretation necessary to produce food traceability. This study aimed to characterize microbiologicaly the turkey meat derived from hybrid Big BUT 6 slaughtered under SC Galli Gallo SRL. Microbiological evolution was monitored by flow slaughter realizing qualitative and quantitative determinations for: Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter, Staphylococcus aureus, Listeria spp., Yersinia enterocolitica. The results obtained allow the assessment of the achievement of hygienic and technological conditions for obtaining microbiological level classification of carcasses with the legal standards.

Key words: turkey, microbiology, traceability


CARACTERIZAREA MICROBIOLOGICĂ A CARCASELOR DE CURCAN BIG BUT 6

P.C. Boişteanu, Carmen Creţu, C. Muntean, Roxana Lazăr

Rezumat
Evoluţia microbiologică pe carcasele de curcan reprezintă o etapă importantă a interpretării stării de igienă necesară elaborării trasabilităţii alimentelor. Studiul de faţă şi-a propus caracterizarea microbiologică a cărnii de curcan provenită de la hibridul Big BUT 6 abatorizat în condiţiile SC Galli Gallo SRL. Evoluţia microbiologică a fost urmărită pe fluxul de abatorizare realizându-se determinări calitative şi cantitative pentru: Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter, Staphylococcus aureus, Listeria spp., Yersinia enterocolitica. Rezultatele obţinute permit aprecierea gradului de îndeplinire a condiţiilor igienice şi tehnologice de obţinere a carcaselor cu încadrarea nivelului microbiologic în standardele legale.

Cuvinte cheie: curcan, microbiologie, trasabilitate