Nadia Mirela Aioanei

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON CHEMICAL COMPOSITION OF CORN SILO OBTAINED IN DIFFERENT PRODUCTION SYSTEMS (CONVENTIONAL AND ORGANIC)

Nadia Mirela Aioanei, I.M. Pop

Abstract
The aim of this work was a comparative analysis of the chemical composition determined for 10 samples of corn silage, derived from two farms in the North-East part of Romania, with different production systems (conventional and organic). The research focused on determining the gross chemical composition (content of dry matter, crude ash, crude protein, crude fat, crude fiber, ADF, NDF and SEN) using Weende scheme and mineral content (Ca and P) by spectrophotometric method. In order to determine the chemical composition, the guidelines were standards like: ISO 6496:2001, ISO 6498:2001, EN ISO 6869:2001, ISO 6492:2001, EN ISO 6865:2002, EN ISO 6497 : 2005. Statistical analysis revealed significant differences between average values for corn silage samples, derived from the conventional system compared with the ecological one for crude ash content (5.11±0.11% Ash vs. 4.11±0.07% Ash) and calcium (0.315±0.005% Ca vs. 0.219±0.001% Ca); distinct significant for crude protein content (7.39±0.10% CP vs. 6.12 ± 0.30% CP), acid detergent fiber (28.00±0.46% ADF vs. 25.94±0.34% ADF) and phosphorus (0.224±0.009% P vs. 0.185±0.003% P); significant for nitrogen free extract substances content (59.66±0.65% SEN vs. 57.00±0.84% SEN). For dry matter, organic matter, crude fat, crude fiber and NDF content, the differences were insignificant.

Key words: organic feed, corn silage, chemical composition, calcium, phosphorus


CERCETĂRI PRIVIND COMPOZIŢIA CHIMICĂ A SILOZULUI DE PORUMB OBŢINUT ÎN SISTEME DIFERITE DE PRODUCŢIE (CONVENŢIONAL ŞI ECOLOGIC)

Nadia Mirela Aioanei, I.M. Pop

Rezumat
Obiectivul lucrării a fost de a efectua o analiză comparativă a compoziţiei chimice determinate pentru 10 probe de siloz de porumb, prelevate din două exploataţii din zona de Nord-Est a României, diferite ca sistem de producţie (convenţional şi ecologic). Cercetările au vizat determinarea compoziţiei chimice brute (conţinutul în substanţă uscată, cenuşă brută, proteină brută, grăsime brută, celuloză ADF, NDF şi SEN) folosind schema Weende şi a mineralelor (Ca şi P), prin metoda spectrofotometrică. Pentru determinarea compoziţiei chimice s-a respectat legislaţia în vigoare şi standarde ca: SR ISO 6496:2001, SR ISO 6498:2001, SR EN ISO 6869:2001, SR ISO 6492:2001, SR EN ISO 6865:2002, SR EN ISO 6497:2005. În urma analizei statistice, au rezultat diferenţe foarte semnificative între valorile medii calculate pentru probele de siloz de porumb prelevate din sistemul convenţional faţă de cele prelevate din sistemul ecologic pentru conţinutul în cenuşă brută (5.11±0.11% Cen.B vs. 4.11±0.07% Cen.B) şi respectiv calciu (0.315±0.005% Ca vs. 0.219±0.001% Ca); distinct semnificative pentru conţinutul în proteină brută (7.39±0.10% PB vs. 6.12±0.30% PB), fibră detergent acidă (28.00±0.46% ADF vs. 25.94±0.34% ADF) şi respectiv fosfor (0.224±0.009% P vs. 0.185±0.003% P); semnificative pentru conţinutul în substanţe extractive neazotate (59.66±0.65% SEN vs. 57.00±0.84% SEN) în cazul conţinutul în substanţă uscată, substanţă organică, grăsime brută, celuloză brută şi NDF diferenţele au fost nesemnificative.

Cuvinte cheie: nutreţuri ecologice, siloz de porumb, compoziţie chimică, calciu, fosfor