N. Eremia

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF INFLUENCE OF ALGAL "CHLORELLA VULGARIS" SUSPENCION ON GROUTH AND PRODUCTIVITY OF BEES FAMILIES

N. Eremia, M. Bahcivanji, A. Zagareanu

Abstract
Obtaining of the products largely depends on maintenance conditions of the bees' families, honey, local weather conditions and other factors. The goal of the present research is to determine the efficiency of algal suspension "Chlorella Vulgaris" on growth and productivity of bees' families. There was mentioned for growth promoting of bee families during spring time, when there is not collecting, it can be used algal suspension "Chlorella Vulgaris' mixed with sugar in proportion 1:1, one litre per family. Use of algal suspension "Chlorella Vulgaris" helped to better developing of bees families. The highest number of captured brood was found in bees families what had been fed with algal suspension (162 hundred captured brood cells or by 29.67 hundred more than in the control group) - 22.4%. Freight honey production in bees' families from the experimental group increased by 17.0% compared with control, which was fed with sugar water solution. To stimulate growth of bee families during spring time, when there is no harvest, it is reasonable to use algal suspension "Chlorella Vulgaris" with sugar 1:1, one litre every 12 days.

Key words: bees, syrup, algal suspension, food


STUDIUL INFLUENŢEI SUSPENSIEI ALGALE "CHLORELLA VULGARIS" ASUPRA DEZVOLTĂRII ŞI PRODUCTIVITATEA FAMILIILOR DE ALBINE

N. Eremia, M. Bahcivanji, A. Zagareanu

Rezumat
Obţinerea producţiei marfă depinde în mare măsură de condiţiile de întreţinere a familiilor de albine, baza meliferă, condiţiile climaterice locale şi alţi factori. Scopul cercetărilor constă în determinarea eficienţei utilizării suspensiei algale "Chlorella Vulgaris" la dezvoltarea şi productivitatea familiilor de albine. S-a menţionat că pentru stimularea creşterii familiilor de albine în perioada de primăvară, când lipseşte activitatea de cules, este rezonabil de utilizat suspensia algală "Chlorella Vulgaris" în amestec cu zahar în proporţie 1:1, câte un litru pe familie. Utilizarea suspensiei algale "Chlorella Vulgaris" a contribuit la dezvoltarea mai bună a familiilor de albine; Cel mai mare număr de puiet căpăcit s-a depistat pe 7 mai, în familiile de albine care au fost alimentate cu suspensie algală (162 sute celule de puiet căpăcit sau cu 29,67 sute celule mai mult decît în lotul martor) - constituie 22,4%. Producţia de miere marfă în familiile de albine din lotul experimental s-a majorat cu 17,0 % în comparaţie cu lotul martor, care a fost alimentat cu soluţie din zahăr cu apă. Pentru stimularea creşterii familiilor de albine în perioada de primăvară, când lipseşte activitatea de cules, este indicat pentru a fi utilizat suspensia algală "Chlorella Vulgaris" cu zahar 1:1, câte un litru odată la 12 zile.

Cuvinte cheie: albine, sirop, suspensie algală, alimentaţie