Maria Stanciu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE PRECOCIOUS USE OF SHEEP AND GOAT YOUTH AT REPRODUCTION

Maria Stanciu, Camelia Zoia Zamfir, Ana Enciu, Alina Nicolescu, Maria Sauer, Carmen Ana Pivodă

Abstract
The precocious use of sheep and goat male and female youth at reproduction is a method of intensifying the reproduction through which increases the meat production by achieving a higher number of products and also obtaining one more lactation per exploited sheep or goat, reducing the non-productive period of the females; also, by the precocious introduction to reproduction of the young sheep and goats at the age of 7-10 months the non-productive expenses are avoided by maintaining them in the effective for one year more, because even at the age of 20-22 months, when they are normally used for reproduction, they do not have appropriate reproductive qualities. The researches were made on effectives of sheep and goats (on sheep of Merinos de Palas breed, Palas milk breed, Palas meat breed, prolific population of Palas, Turcana breed and on goats of Carpathian breed). At the female lambs which were precociously introduced at reproduction, at the age of 7-10 months, the non-returns had values of 81,25-89,47%, the fecundity of 81,25-89,47%, prolificacy of 105,26-115,38%, and at the young female kids the non-returns had values of 79,92-83,33%, the fecundity of 76,92 -83,33%, the prolificacy of 120,0-130,0%. The reproduction indicators of the sheep and goats which were mounted or artificially inseminated with sperm from the males with the age of 7-10 months were: at the young rams, the fecundity was 55,55-91,30% and prolificacy of 100,0-122,22%, and at the young male goats the fecundity was 71,42-91,30% and prolificacy of 107,69-122,22%.

Key words: precocious, reproduction, fecundity, prolificacy, non-returns


FOLOSIREA PRECOCE LA REPRODUCŢIE A TINERETULUI OVIN ŞI CAPRIN

Maria Stanciu, Camelia Zoia Zamfir, Ana Enciu, Alina Nicolescu, Maria Sauer, Carmen Ana Pivodă

Rezumat
Folosirea precoce la reproducţie a tineretului mascul şi femel ovin şi caprin reprezintă o metodă de intensivizare a reproducţiei prin care se realizează sporirea producţiei de carne prin realizarea unui număr mai mare de produşi şi totodată obţinându-se şi o lactaţie în plus/oaie sau capră exploatată, reducându-se perioada neproductivă a femelelor; de asemenea, prin introducerea precoce la reproducţie a tineretului mascul ovin şi caprin la vârsta de 7-10 luni sunt evitate cheltuielile neproductive prin menţinerea lor încă un an în efectiv, deoarece nici la vârsta de 20-22 luni, când sunt folosiţi în mod normal la reproducţie, nu au calităţi reproductive corespunzătoare. Cercetările s-au efectuat pe efective de ovine şi caprine (pe oi de rasă Merinos de Palas, rasa de lapte Palas, rasa de carne Palas, popuaţia prolifică Palas, rasa Ţurcană şi pe capre de rasă Carpatină). La mieluţele introduse precoce la reproducţie la vârsta de 7-10 luni neîntoarcerile au avut valori de 81,25-89,47%, fecunditatea de 81,25-89,47%, prolificitatea 105,26-115,38%, iar la ieduţe neîntoarcerile au avut valori de 79,92-83,33%, fecunditatea de 76,92 -83,33%, prolificitatea 120,0-130,0%. Indicii de reproducţie la oile şi caprele montate sau însămânţate artificial cu spermă de la masculii în vârsta de 7-10 luni au fost: la berbecuţi fecunditatea 55,55-91,30% şi prolificitatea 100,0-122,22%, iar la ieduţii fecunditatea a fost 71,42-91,30% şi prolificitatea 107,69-122,22%.

Cuvinte cheie: precoce, reproducţie, fecunditate, prolificitate, neîntoarceri