Maria Bologa

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON CHEMICAL COMPOSITION OF CHICKEN EGG FROM DIFFERENT SYSTEMS OF PRODUCTION (CONVENTIONAL AND ORGANIC)

Maria Bologa, I.M. Pop, Aida Albu

Abstract
The aim of this study was the comparative analysis of the chemical composition determined for 30 samples of eggs (white, yolk, mixture) from hens of Lohmann Brown Classic breed in their first production cycle. Research has been organized in two units in Romania with different systems of hen egg production (conventional and organic). Determination of gross chemical composition using specific methods in order to standards and regulations in force. Statistical analysis, revealed significant differences between the mean values calculated for white, yolk, mixture samples derived from conventional system compared with the ecological one for crude protein content, SEN, calcium, magnesium, sodium and zinc only in egg white samples and egg mixture; significant for dry matter in samples of egg white, zinc in yolk samples and phosphorous in egg mixture samples. Significant differences were recorded for crude ash content to white, yolk, mixture and crude fat content and phosphorous in samples of albumen.

Key words: chicken egg, chemical composition, organic egg, conventional egg


CERCETĂRI PRIVIND COMPOZIŢIA CHIMICĂ A OUĂLOR DE GĂINĂ OBŢINUTE DIN SISTEME DIFERITE DE PRODUCŢIE (CONVENŢIONAL ŞI ECOLOGIC)

Maria Bologa, I.M. Pop, Aida Albu

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost de a efectua o analiză comparativă a compoziţiei chimice determinate pentru 30 probe de ouă (albuş, gălbenuş, melanj) provenite de la găini din rasa Lohmann Brown Clasic aflate în primul ciclu de producţie. Cercetările au fost organizate în două unităţi din România cu sisteme diferite de producţie a ouălor de găină (convenţional şi ecologic). Determinarea compoziţiei chimice brute (conţinutul în substanţă uscată, cenuşă brută, proteină brută, grăsime brută şi SEN) s-a realizat prin metode clasice cu respectarea standardelor şi legislaţiei în vigoare şi determinarea mineralelor (P, Ca, Mg, Na şi Zn) folosind metoda spectrofotometrică. În urma analizei statistice, au rezultat diferenţe foarte semnificative între valorile medii calculate pentru probele de albuş, gălbenuş şi melanj, prelevate din sistemul convenţional faţă de cel ecologic pentru conţinutul în proteină brută, SEN, calciu, magneziu, sodiu şi respectiv zinc doar pentru probele de albuş şi melanj; diferenţe semnificative s-au înregistrat pentru conţinutul în substanţă uscată pentru probele de albuş, pentru conţinutul în zinc la probele de gălbenuş şi respectiv fosfor pentru probele de melanj. Diferenţe nesemnificative s-au înregistrat în cazul conţinutului în cenuşă brută pentru albuş, gălbenuş, melanj şi pentru conţinutul în grăsime brută şi fosfor în probele de albuş.

Cuvinte cheie: ouă de găină, compoziţia chimică, minerale, ou ecologic, ou convenţional