Lavinia-Ioana Bărnuţiu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PHYSICO-CHEMICAL COMPOSITION OF APILARNIL (BEE DRONE LARVAE)

Lavinia-Ioana Bărnuţiu, L.Al. Mărghitaş, D. Dezmirean, Otilia Bobiş, Cristina Mihai, Crenguţa Pavel

Abstract
This paper contains a summary about chemical composition of apilarnil (drone bee larvae), determining moisture, ash, free acidity, total protein and sugars content. Apilarnil is widely used in commercial medical products and cosmetics in many countries. The composition of apilarnil is quite complex and is not detailed in the literature. Seven samples of apilarnil were analyzed and compared with literature data regarding the physico-chemical parameters. This preliminary study presents a basic battery of tests for quality of apilarnil, which may be used as food supplement or in other domains.

Key words: apilarnil, carbohydrates, proteins, ash


COMPOZIŢIA FIZICO-CHIMICĂ A APILARNILULUI

Lavinia-Ioana Bărnuţiu, L.Al. Mărghitaş, D. Dezmirean, Otilia Bobiş, Cristina Mihai, Crenguţa Pavel

Rezumat
Lucrarea de faţă este o sinteză despre compoziţia chimică a apilarnilului evidenţiată prin determinarea umidităţii, cenuşii, acidităţii libere, proteinelor totale şi a conţinutului de zaharuri. Apilarnilul este utilizat pe scară largă în produsele comerciale medicale şi în produsele cosmetice în multe ţări. Compoziţia apilarnilului este destul de complexă şi nu este detaliată în literatura de specialitate. Şapte probe de apilarnil au fost analizate şi comparate cu datele din literatură cu privire la parametrii fizico-chimici. Acest studiu preliminar prezintă o serie de teste de bază pentru calitatea apilarnilului, care poate fi utilizat ca supliment alimentar sau în alte domenii.

Cuvinte cheie: apilarnil, glucide, proteine