Iuliana CreŢescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING INFLUENCE OF MICROWAVE IRRADIATION ON CHLOROPHYLL CONTENT AT SOME BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) GENOTYPES

Iuliana Creţescu, Rodica Căpriţă, Giancarla Velicevici, A. Căpriţă

Abstract
Chlorophyll is one of the major components of chloroplasts and represents a variable in assessing the physiological status and photosynthetic performance of plants. The purpose of the study was to evaluate the microwave irradiation effect on the chlorophyll content of Hordeum vulgare L. The chlorophyll content was determined at 14 days after the irradiation treatment, using the portable chlorophyll meter SPAD- 502 (Konica Minolta). We observed variations in the chlorophyll content when applying different power values of the radiations and different times of exposure. The chlorophyll content was lower for 720W irradiation power than for 400W, for all studied genotypes. The chlorophyll values ranged between 12.94 and 20.35 SPAD at irradiation time of 10s and between 17.26 and 20.87 SPAD for irradiation time of 20s. The chlorophyll content values in the control samples ranged between 19.94 and 22.26 SPAD. Experimental investigations of microwave irradiation on plant development may help to clarify the mechanisms of energy exchange in molecules and thus stimulation of plant development.

Key words: microwave irradiation, barley genotypes, chlorophyll content


STUDIU PRIVIND INFLUENŢA IRADIERII CU MICROUNDE ASUPRA CONŢINUTULUI DE CLOROFILĂ LA CÂTEVA GENOTIPURI DE ORZ (HORDEUM VULGARE L.)

Iuliana Creţescu, Rodica Căpriţă, Giancarla Velicevici, A. Căpriţă

Rezumat
Clorofila este una dintre componentele majore a cloroplastelor şi reprezintă o variabilă în aprecierea statusului fiziologic şi a performanţei fotosintetice la plante. Scopul studiului a fost evaluarea efectului iradierii cu microunde asupra conţinutului de clorofilă la Hordeum vulgare. Conţinutul de clorofilă a fost determinat la 14 zile de la iradiere, cu ajutorul clorofilmetrului portabil SPAD-520 (Konica Minolta). Au fost observate variaţii în conţinutul de clorofilă la aplicarea de diferite puteri de iradiere respectiv timpi de expunere. La toate genotipurile studiate, conţinutul de clorofilă a fost mai scăzut la puterea de iradiere de 720W faţă de cea de 400W, şi a variat între 12.94 şi 20.35 SPAD la timpul de iradiere de 10 s şi între 17.26 şi 20.87 SPAD la timpul de iradiere de 20s. Valorile conţinutului de clorofilă la probele martor au variat între 19.94 şi 22.26 SPAD. Investigaţiile experimentale de iradiere cu microunde asupra dezvoltării plantelor pot contribui la clarificarea mecanismelor de schimb energetic şi implicit de stimulare a dezvoltării plantelor.

Cuvinte cheie: iradiere cu microunde, genotipuri de orz, conţinutul de clorofilă