I.V. Petrescu-Mag

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


SCIENTOMETRICS AND RELEVANT BIBLIOGRAPHIC DATABASES IN THE FIELD OF AQUACULTURE

I.V. Petrescu-Mag, I.G. Oroian

Abstract
An inventory of the world's most important aquacultural and piscicultural (including aquatic biology and water sciences) databases, relevant for authors, editors and librarians, is presented in this synthesis. ISI Web of Knowledge and Scopus Elsevier continue to rule in scientometrics and establish the global academic ranking. However, Google Academic is growing fast as a serious competitor. We discuss also on the important error observed among Romanian academics in terms of understanding of what ISI Web of Knowledge really means. According to Thomson Reuters, an ISI indexed journal is an academic serial indexed in WoK and/or Master Journal List. According to Romanian legislation, an ISI indexed journal equals to journal indexed in Web of Science. The confusion derives from the overlapping of WoK with WoS in Romania due to Romanian partial subscription (by ANELIS Program) to Thomson for WoS only (excluding satellite databases present in WoK, e.g. CABI, Zoological Record, Biosis, due to the lack of funds needed for WoK full option). In fact ISI Web of Knowledge is much larger than WoS.

Key words: aquaculture, bibliographic databases, scientometrics, impact


SCIENTOMETRIA ŞI BAZELE DE DATE RELEVANTE PENTRU DOMENIUL ACVACULTURII

I.V. Petrescu-Mag, I.G. Oroian

Rezumat
Un inventar al celor mai importante baze de date din întreaga lume, relevante pentru acvacultură şi piscicultură (inclusiv pentru biologie acvatică, tehnologia apei etc), baze de date utile autorilor, editorilor şi bibliotecarilor, este prezentat în această sinteză. ISI Web of Knowledge (WoK) şi Scopus Elsevier continuă să "stabilească regulile" în Scientometrie şi să întocmească periodic clasamentul mondial academic. Cu toate acestea, Google Academic este în creştere vertiginoasă, ca un concurent serios pentru acestea două. Vom discuta, de asemenea, despre o eroare importantă, observată în mediul academic din România în ceea ce priveşte înţelegerea a ceea ce ISI Web of Knowledge înseamnă cu adevărat. Conform Thomson Reuters, un jurnal indexat ISI este o revistă academică indexata în WoK şi/sau în Master Journal List. Conform legislaţiei româneşti, o revistă indexată ISI semnifică revistă indexată în Web of Science. Confuzia derivă din suprapunerea aproape completă a platformei WoK cu WoS în România din cauza abonamentului/pachetului achiziţionat de la Thomson Reuters (prin Programul ANELIS sau alte programe naţionale), pentru acces exclusiv la WoS (excluse fiind bazele de date satelit, prezente şi ele în WoK, cum ar fi de exemplu: CABI, Zoological Record, Biosis; asta din cauza lipsei de fonduri suficiente, necesare pentru achiziţionarea abonamentului integral). În realitate, platforma ISI Web of Knowledge este cu mult mai cuprinzătoare decât WoS.

Cuvinte cheie: Acvacultura, baze date bibliografice, scientometrie, impact