I. GÎlcĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE TRAITS IN COWS OF ROMANIAN BLACK SPOTTED BREED FROM PRIVATE FARMS IN THE NORTH-EAST DEVELOPMENT'S REGION

I. Gîlcă, Valerica Gîlcă, Anca Roman-Popovici, D. Şumovschi, M.C. Prisacaru

Abstract
The study was conducted on a herd of 325 cows, Romanian Black Spotted breed, exploited in various private farms in the North East Development's region, and analyze the main of productive and reproductive indices. Thus, was pursued quantitative and qualitative milk production in first lactation, body development in second lactation, respectively the age at first calving (VP), dry period (RM), calving interval (CI), service period (SP) and their evolution in the successive lactations (from I to VI).

Key words: Romanian Black Spotted, cattle, indices, reproductive, productive


STUDIUL ÎNSUŞIRILOR PRODUCTIVE ŞI DE REPRODUCŢIE A TAURINELOR DE RASĂ BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ CRESCUTE ÎN EXPLOATAŢII PRIVATE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST

I. Gîlcă, Valerica Gîlcă, Anca Roman-Popovici, D. Şumovschi, M.C. Prisacaru

Rezumat
Studiul a fost realizat pe un efectiv de 325 capete de vaci din rasa Bălţată cu Negru Românească, crescute în exploataţii private din zona de dezvoltare Nord-Est, fiind analizaţi principalii indici de producţie şi reproducţie. Astfel, s-au urmărit producţia cantitativă şi calitativă de lapte la prima lactaţie, dezvoltare corporală în lactaţia a doua, respectiv vârsta la prima fătare (VP), repausul mamar (RM), intervalul între fătări (CI), service periodul (SP) şi evoluţia acestora în lactaţii succesive (de la lactaţia I la lactaţia a VI-a).

Cuvinte cheie: Bălţată cu Negru Românească, vaci, indici, reproductivi, productivi