H. Hristev

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


HYGIENE ASSESSMENT OF ENVIRONMENT FOR LAYING HENS IN A SEMI NATURAL BUILDING IN THE SUMMER

H. Hristev, A. Nikolov, Rumjana Ivanova, Kalinka Kuzmova

Abstract
A hygienic assessment of the environment for laying hens from a local population, living in a semi-captive environment-friendly building, has been performed. The egg productivity of the birds has been traced against changes in temperature and salt balance of the ration. Applying the Summers and Leesson index that measures danger from heat stress, showed that laying hens during the summer are under such stress. Reduced egg productivity during the warm period of the year is provoked by the low saline balance of the ration which is 13,8g MЭK/100 instead of 20-25g MЭK/100. To save all year egg laying the hens requires additional heating in winter and cooling in summer.

Key words: laying hens, heat stress, salt balance rations


INVESTIGAŢII PRIVIND IGIENA AMBIENTALĂ ÎNTR-UN ADĂPOST SEMINATURAL PENTRU GĂINI OUĂTOARE, PE PERIOADA VERII

H. Hristev, A. Nikolov, Rumjana Ivanova, Kalinka Kuzmova

Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele privind studiul gradului de igienă a unui adăpost destinat întreţinerii găinilor ouătoare în sistem de semi-libertate. De asemenea, s-a studiat productivitatea păsărilor în funcţie de schimbările de temperatură şi de echilibrul acido-bazic din hrană. În urma aplicării indicelui Summers - Leesson s-a observat efectul stresant al temperaturii asupra păsărilor, în perioada de vară. Producţia redusă de ouă în sezonul cald a fost provocată de valoarea scăzută a echilibrului acido-bazic al nutreţului, 13,8g MЭK/100 comparativ cu idealul de 20-25g MЭK/100. Pentru a îmbunătăţi nivelul productiv pe tot parcursul anului păsările ar trebui protejate de temperaturi extreme, prin încălzirea mediului ambiant iarna şi prin răcirea acestuia vara.

Cuvinte cheie: găini ouătoare, stress termic, balanţa electrolitică a hranei