G.V. Hoha

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF MICROCLIMATES CONDITIONS ON PRODUCTION PERFORMANCE IN PIGS

G.V. Hoha, Elena Costăchescu, Aurelia Nica, I. Bănăţean Dunea, B. Păsărin

Abstract
This study is realised for appreciate the influence of physical and chemical factors of the microclimate and their impact on the health and production of swine. The research has been done in 2 types of housing (shelter classic and shelter summer) from an intensive swine farm in spring, summer and autum conditions. The physical (temperature, U.R. and stream of air) and chemical (CO2, NH3 and H2S) factors features of the microclimate have been determined through methods specific. The study has also had in view assessment the medium weight from weaning to finishing and pigs mortality. The level of the microclimatic factors analysed did not correspond always to growth parameters of pigs. The results obtained show significant differences between the 2 type of housing systems. The weight at 280 days was 98.3 kg for pigs increase in shelter classic versus 101.2 kg for pigs increase in shelter summer. For fattening period average daily gain was 0,385 kg/day versus 0,407 kg/day and feed conversion rate was 4.72 kg versus 4.52 kg. At pigs studied, no mortality was recorded throughout the experiment, which shows very good resistance of this to deseases.

Key words: pigs, microclimate, growth, production, Mangalica


INFLUENŢA CONDIŢIILOR DE MICROCLIMAT ASUPRA PERFORMANŢELOR DE PRODUCŢIE LA PORCI

G.V. Hoha, Elena Costăchescu, Aurelia Nica, I. Bănăţean Dunea, B. Păsărin

Rezumat
Prezentul studiu a fost realizat pentru determinarea influenţei factorilor fizici şi chimici de microclimat şi impactul acestora asupra sănătăţii şi producţiei la suine. Cercetarea a fost realizată pe 2 tipuri de adăposturi (adăpost clasic şi adăpost de vara) de la o fermă de suine care aplică tehnologie intensivă de creştere. Parametrii fizici (temperatură, U.R. şi curenţi de aer) şi chimici (CO2, NH3 şi H2S) de microclimat au fost determinaţi prin metode specifice. Studiul a avut în vedere, de asemenea, evaluarea greutăţilor medii de la înţărcare până la finisare precum şi mortalitatea porcilor. Nivelul factorilor microclimatici analizaţi nu au corespuns întotdeauna pentru parametrii de creştere ai porcilor. Rezultatele obţinute arată diferenţe semnificative între cele două tipuri de adăpost. Greutatea la 280 zile a fost de 98.3 kg pentru porcii crecuţi în adăpostul clasic faţă de greutatea de 101.2 kg pentru porcii crescuţi în adăpostul de vară. Pentru perioada de îngrăşare sporul mediu zilnic a fost de 0,385 kg/zi faţă de 0,407 kg/zi şi indicele de conversie a nutreţurilor a fost de 4.72 kg faţă de 4.52 kg. La porcii studiaţi nu au fost înregistrate pe parcursul experimentului mortalităţi, ceea ce demonstrează rezistenţa foarte bună la boli a acestora.

Cuvinte cheie: porci, microclimat, creştere, producţie