Eugenia Mircea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DECREASED DIETARY Cu, Fe, Mn AND Zn LEVELS IN THE DIETS FOR WEANED PIGLETS WHICH INCLUDE WILD FLORA PLANTS

Eugenia Mircea, Arabela Untea, Rodica Diana Criste, Nicoleta Lefter

Abstract
Part of the dietary inorganic salts was replaced by wild flora plants with the purpose to decrease the excreted Cu, Fe, Mn and Zn. Two experiments were conducted on three groups each (C, E1 and E2) of Landrace x Large White weaned piglets. The piglets received the same basal diet (64% corn, 14% soybean meal); the difference was the addition of either Echinacea (Echinacea purpurea), or stinging nettle (Urtica dioica), phytase and the vitamin-mineral premix. In the Echinacea experiment, the diet for group C included 1% vitamin-mineral premix, E1 received 3% Echinacea and 1% vitamin-mineral premix with 50% less Cu, Fe, Mn and Zn salts than C; E2 received 0.1% phytase in addition to E1. In the stinging nettle experiment E1 used 3% stinging nettle instead of Echinacea, and E2 received 0.2% phytase in addition to E1. The phytase was added in order to enhance the bioavailability of the plant minerals. In the Echinacea experiment, both the weight gains and the feed intakes displayed significant differences between group C and experimental groups, while the level of excreted Cu, Fe, Mn and Zn was significantly lower in the faeces from groups E1 and E2. In the stinging nettle experiment, the average daily weight gain was significantly higher in C than in E2, but the concentration of trace minerals in faeces was significantly lower in E1 and E2.

Key words: piglets, echinacea, stinging nettle, trace elements, faeces


REDUCEREA APORTULUI SĂRURILOR ANORGANICE DE Cu, Fe, Mn ŞI Zn DIN RAŢIILE PURCEILOR ÎNŢĂRCAŢI CARE INCLUD PLANTE DIN FLORA SPONTANĂ

Eugenia Mircea, Arabela Untea, Rodica Diana Criste, Nicoleta Lefter

Rezumat
În scopul diminuării concentraţiei de Cu, Fe, Mn si Zn din fecale, s-a redus adaosul sărurilor anorganice din raţiile purceilor înţărcaţi şi s-au inclus plante din flora spontana. Au fost realizate 2 experimente pe câte trei loturi (M, E1, E2) de purcei înţărcaţi din rasa Landrace X Marele Alb. In ambele experimente, purceii au primit aceeaşi raţie de bază, structurată pe porumb (64 %) şi srot de soia (14 %), diferenţele constând în adaosul de echinacea (Echinacea purpurea), respectiv urzica (Urtica dioica), fitaza şi structura premixului mineral. In experimentul cu echinacea, raţia lotului M a avut 1% premix vitamino mineral, lotul E1 a avut 3% echinacea şi 1 % premix vitamino mineral în care sărurile de Cu, Fe, Mn si Zn au fost reduse cu 50% faţă de premixul lotului M, iar raţia lotului E2 a avut 0,1% fitaza în plus faţă de E1. In experimentul cu urzica, diferenţele au fost: la E1 s-a folosit 3% urzica în loc de echinacea, iar raţia E2 a avut 0,2% fitaza în plus faţă de E1. S-a adăugat fitaza pentru a mări biodisponibilitatea mineralelor din plante. In experimentul cu echinacea, atât în cazul sporurilor cât şi a consumurilor au existat diferenţe semnificative între M şi loturile experimentale, iar în fecalele purceilor de la loturile E1 şi E2 concentraţia de Cu, Fe, Mn si Zn a scăzut semnificativ. In urma utilizării urzicii, sporul mediu zilnic la M a fost semnificativ mai mare decât la E2, dar concentraţia microelementelor din fecale s-a redus semnificativ la E1 şi E2.

Cuvinte cheie: purcei, echinacea, urzica, microelemente, fecale