Doina Tarcau

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


POLYPHENOLIC COMPOSITION OF A PERMANENT PASTURE UNDER INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZATION

Doina Tarcau, V. Vîntu, C. Samuil, Simona Cucu-Man

Abstract
Generally, tannins have a negative effect in animal feed intake, feed digestibility, and efficiency of production. These effects are depending on the content and type of tannin ingested and on the animal's tolerance, which in turn is dependent on characteristics such as type of digestive tract, feeding behavior, body size, and detoxification mechanisms. The study aimed to assess the influence of organic fertilization on the total polyphenols and tannins content in forages obtained from permanent grassland of Dorna Depression. The experience was monofactorial in three repetitions, located on grassland of Nardus stricta L. and Festuca rubra L., at an altitude of 940 m and 10% slope, to investigate the effect of fertilization with 20-50 t ha-1 manure, applied annually or every 2 years. Samples were collected in autumn 2010-2011 and were analyzed for total polyphenols and tannins content by Folin Ciocalteu method. It was observed that the fertilization with manure increase the total polyphenols and tannins content compared with the control variant. Concentration of the total polyphenols increased from 22.4 mg/g for the unfertilized variant to 40.3 mg/g for the variant fertilized with 50+0+40+0 t ha-1 manure. The tannins content also increased from 3.9 mg/g for the unfertilized variant to 13.1 mg/g for the variant fertilized with 50+0+40+0 t ha-1 manure. Phenolics contribute to the micronutrient composition of forages and assessment of these compounds is important because they could affect the quality of animal products.

Key words: tannins, polyphenols, forages, Nardus Stricta L, Festuca rubra L.


CONŢINUTUL DE POLIFENOLI DE PE O PAJIŞTE PERMANENTĂ SUB INFLUENŢA FERTILIZĂRII ORGANICE

Doina Tarcau, V. Vîntu, C. Samuil, Simona Cucu-Man

Rezumat
În general, taninurile au un efect negativ asupra consumului de furaj, digestibilităţii furajului, cât şi asupra eficienţei producţiei. Aceste efecte depind de conţinutul şi tipul de taninuri ingerate şi de toleranţa animalului, care la rândul ei depinde de caracteristici cum ar fi tipul tractului digestiv, mărimea corporală şi mecanismele de detoxifiere. S-a urmărit evaluarea influenţei fertilizării organice asupra conţinutului total de polifenoli şi al celui de taninuri în furajele obţinute de pe o pajişte permanentă din Depresiunea Dornelor. Experienţa a fost monofactorială în trei xxx, localizată pe o pajuşte de Nardus stricta L. şi Festuca rubra L., la o altitudine de 940 m şi panta 10%, cu urmărirea efectului feritilizării cu 20-50 t ha-1 gunoi de grajd, aplicat anual sau la fiecare doi ani. Probele au fost colectate în toamna anilor 2010 - 2011 şi au fost analizate în vederea determinării conţinutului de polifenoli totali şi taninuri prin metoda Folin Ciocalteu. S-a observat că fertilizarea cu gunoi de grajd conduce la creşterea conţinutului de polifenoli totali şi taninuri comparativ cu varianta de control. Concentraţia de polifenoli totali a crescut de la 22,4 mg/g pentru varianta nefertilizată la 40,3 mg/g pentru varianta fertilizată cu 50+0+40+0 t ha-1 gunoi de grajd. Conţinutul de taninuri a crescut de asemenea de la 3,9 mg/g pentru varianta neferitilizată la 13,1 mg/g pentru cea fertilizată cu 50+0+40+0 t ha-1 gunoi de grajd. Compuşii fenolici contribuie la compoziţia în micronutrienţi a furajelor şi evaluarea acestor compuşi este importantă deoarece poate influenţa calitatea produselor animaliere.

Cuvinte cheie: taninuri, polifenoli totali, furaje, Nardus Stricta L, Festuca rubra L.