D. Mierlita

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF PARTIAL SUBSTITUTION OF SOYBEAN MEAL WITH LUPINE SEEDS ON GROWTH AND ECONOMIC EFFICIENCY OF BROILERS

D. Mierlita, Diana Popovici

Abstract
The aim of the study was to investigate the effects of different levels of lupin seeds alkaloid-free in the diet on the growth and economics efficiency of broiler chickens. A total of 120 1-day-old Ross 308 chicks were divided into four batches. Batch Lc (the control) was fed on a maize and soybean diet. Different levels of lupin seeds were used in the experimental diets (low, medium and high level in E1, E2 and E3 batches, respectively) instead of a soybean meal. All diets were formulated to contain similar levels of metabolizable energy, crude protein and amino limited. A feeding program was used to offspring in three phases: starter (1-21 days), growth (22-35 days) and finishing (36-42 days). The results show that replacing protein from soybean meal with lupine flour at low or medium (up to 30% in the starter phase and 60% in growing and finishing phase: group E2) has no adverse effects on growth in weight and feed conversion ratio. Introduction of lupine flour in chickens in high level (40% in the starter phase and 80% in growing and finishing phase: group E3) had a negative influence on growth performance (p <0.05). Introduction of lupine seed in diet chickens led to decreasing the cost of feed on up to 29,68%, allowing a progressive increase up to 41,90% of profit got the chicken.

Key words: lupine seeds, broiler, performance


EFECTUL SUBSTITUIRII PARŢIALE A ŞROTURILOR DE SOIA CU BOABE DE LUPIN ÎN HRANA PUILOR DE CARNE ASUPRA CREŞTERII ŞI EFICIENŢEI ECONOMICE

D. Mierlita, Diana Popovici

Rezumat
Scopul studiului a fost de a investiga efectele unor niveluri diferite de seminţe de lupin libere de alcaloizi din hrana puilor de carne, asupra performanţelor de creştere şi eficienţei economice. Un total de 120 pui de o zi Ross 308 au fost împărţiţi în patru loturi. Lotul Lc (de control) a fost hrănit cu o dietă pe bază de porumb şi şroturi de soia. La loturile experimentale au fost folosite diete cu diferite niveluri de substituire a proteinelor din şroturilor de soia cu boabe de lupin (nivel scăzut, mediu şi ridicat pentru loturile E1, E2 şi respectiv E3). Toate dietele au fost formulate să conţină niveluri similare de energie metabolizabilă, proteină brută şi aminoacizi limitanţi. A fost utilizat un program de furajare a puilor în trei faze: starter (1-21 zile), creştere (22-35 zile) şi finisare (36-42 zile). Rezultatele obţinute atestă faptul că înlocuirea proteinei din şrotul de soia cu faina de lupin la un nivel scăzut sau mediu (până la 30% în faza de starter şi 60% în faza de creştere şi finisare: lotul E2) nu are efecte adverse asupra creşterii în greutate şi gradului de valorificare a hranei. Introducerea fainii de lupin în hrana puilor în proporţii mari (40% în faza de starter şi respectiv 80% în faza de creştere şi finisare: lotul E3) a avut o influenţă negativă asupra performanţelor de creştere (p<0,05). Introducerea fainii de lupin în hrana puilor de carne, a condus la scăderea treptată a costului furajelor pe pui cu până la 29,68%, ceea ce a permis o creştere progresivă a profitului obţinut pe pui, cu până la 41,90%.

Cuvinte cheie: lupin liber de alcaloizi, broileri, performanţe