D.L. Dascălu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


QUANTITATIVE AND QUALITATIVE STUDY OF MILK PRODUCTION OF GRAY STEPPE CATTLE IN ROMANIA

D.L. Dascălu, Ş. Creangă, T. Bugeac, E. Ruginosu, I. Borş

Abstract
Researches were carried out on a number of 122 Grey Steppe breed females grouped into 8 groups: 3 groups in cattle unit increase: SCDCB Dancu Iasi (38 heads), USAMV Cluj (4 heads), Roua-Group Ialomita (3 heads), and 5 lots in Neamt population households (Tazlau - 6 heads, Tupilati-7 heads) and Tulcea (39 heads in Chilia Veche, Letea -18 heads and Pardina -7 heads), aiming the mean quantitative and qualitative of characters milk production. Data were exctracted of primary records of farms and direct measurements being statistically processed using SPSS 19 program, and statistical significance was done using ANOVA test. Quantitative milk production in cows Grey Steppe is now higher than in the production of this breed highlighted in studies over time, so the value of 1244 kg milk, registered in 1961, today it amounts to more than 2000 kg milk, which shows the high potential of this breed on milk production, modest to specialized breeds in milk production and even mixed. The average percentage of fat present values between 4.48 and 4.63% in specialized units and values less than 4.15 to 4.33% in the household population with significant statistical differences between values.

Key words: Gray Steppe, quantitative milk production, the average fat


CERCETĂRI PRIVIND GRADUL DE ÎNRUDIRE ŞI CONSANGVINIZARE A EFECTIVULUI DE RASĂ SURĂ DE STEPĂ DE LA SCDCB DANCU

D.L. Dascălu, Ş. Creangă, T. Bugeac, E. Ruginosu, I. Borş

Rezumat
Sura de stepă este o rasă ancestrală de bovine care se regăşeste pe teritoriul actual al ţării noastre încă din cele mai vechi timpuri. În ţara noastră Sura de stepă este o rasă de taurine considerată cu risc de dispariţie (cu efective sub 1000 de capete), în pericol de a atinge pragul critic de sub 100 de animale, conform categoriilor de risc utilizate de FAO. Lucrarea de faţă si-a propus calcularea gradului de împerechere şi consangvinizare între femele Sură de Stepă de la SCDCB Dancu, în număr de 48 de capete, precum şi între taurii utilizati la IA şi acestea. Astfel doar 26,61 % dintre femele prezintă între ele raporturi de imperechere şi consangvinizare, acestea variind între 0,33 % pentru un coeficient de împerechere şi consangvinizare de 0,0156/0,0078 şi de 0,08 % pentru un coeficient de împerechere şi consangvinizare de 0,6125/0,30625. Studiul interprins evidenţiază procentul scăzut al animalelor cu grad ridicat de înrudire şi recomandă menţinerea sau eliminarea acestuia pentru evitarea în viitor a driftului genetic.

Cuvinte cheie: împerechere, consangvinizare, Sura de stepă