D.L. DascĂlu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF GRAY STEPPE CATTLE IN ROMANIA

D.L. Dascălu, Ş. Creangă, T. Bugeac, E. Ruginosu, I. Borş

Abstract
Researches were carried out on a number of 122 Grey Steppe breed females grouped into 8 groups: 3 groups in cattle unit increase: SCDCB Dancu Iasi (38 heads), USAMV Cluj (4 heads), Roua-Group Ialomita (3 heads), and 5 lots in Neamt population households (Tazlau - 6 heads, Tupilati-7 heads) and Tulcea (39 heads in Chilia Veche, Letea -18 heads and Pardina -7 heads), aiming the main parameters morphological body development. The results were statistically analyzed using SPSS 19 program and statistical significance was done using ANOVA test. Following the study it was found a decrease in height at withers parameter value to values that decrease well below minimum recorded according to specialized data, horizontal length of the trunk retains the same value date and the chest perimeter parameter value is higher today. Regarding weight, it currently remains elevated (393.42 to 500.3 kg) compared to the values quotes in the literature (372 kg in 1961 and 415 kg in 1982).

Key words: Gray Steppe, morphological parameters, body weight


STUDIUL CARACTERELOR MORFOLOGICE A RASEI SURĂ DE STEPĂ DIN ROMÂNIA

D.L. Dascălu, Ş. Creangă, T. Bugeac, E. Ruginosu, I. Borş

Rezumat
Cercetările s-au efectuat pe un număr de 122 de femele de rasă Sură de stepă grupate în 8 loturi: 3 loturi în unităţi de creştere a bovinelor: SCDCB Dancu Iaşi (38 capete), USAMV Cluj (4 capete), Roua-Grup Ialomiţa (3 capete); şi 5 loturi în gospodăriile populaţiei din judeţul Neamţ (Tazlău -6 capete, Tupilaţi -7 capete) şi Tulcea (Chilia Veche -39 capete, Letea -18 capete şi Pardina -7 capete), urmărindu-se principali parametrii morfologici ai dezvoltării corporale. Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programul SPSS 19 iar semnificaţia statistică s-a făcut utilizându-se testul ANOVA. În urma studiului s-a constatat o diminuare a valorii parametrului înălţimea la greabăn până la valori ce scad mult sub valoarea minimă înregistrată conform datelor de specialitate, lungimea orizontală a trunchiului îşi conservă aceleaşi valori până în prezent iar valoarea parametrului perimetrul toracic este mai crescută în prezent. În ceea ce priveşte greutatea corporală, aceasta se menţine în prezent la valori ridicate (393,42 - 500,3 Kg) faţă de valorile citate în literatură (372 Kg în anul 1961 şi 415 Kg în anul 1982).

Cuvinte cheie: Sură de stepă, parametri morfologici, greutatea corporală