CrenguŢa-Ioana Pavel

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DETERMINATION OF TOTAL PROTEIN CONTENT IN ROYAL JELLY: A COMPARISON OF THE KJELDAHL, THE BRADFORD AND THE LOWRY METHODS

Crenguţa-Ioana Pavel, L.Al. Mărghitaş, Victoriţa Bonta, Cristina M. Mihai, Lavinia I. Tomoş

Abstract
The bee products gained lots of popularity as healthy food nowadays. Protein content is an recognized parameter used for the quality evaluation of royal jelly. A comparative study of the Kjeldahl and two specrophotometric methods (Bradford and Lowry) was carried out in order to find the most relevant assay for total protein determination on pure royal jelly samples. The protein values obtained by Kjeldahl and Lowry methods were significant different. The Kjeldahl method showed higher protein values and lowest variation of protein content in royal jelly than Bradford and Lowry methods. Both the Bradford and Lowry methods had a higher sensitivity than Kjeldahl method and equivalent variability (standard deviation about the means). The results showed that all three assays can be used for protein analyze in royal jelly, but Bradford method provide more reliable protein values than Kjeldahl method and even than Lowry method due to a higher sensitivity and precision. In a context of lack of standard methos for evaluating royal jelly composition, this study is very useful for the control laboratories food and bee-products quality.

Key words: Protein analysis, Kleldahl method, Bradford method, Lowry method, Royal jelly


DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE PROTEINE TOTALE ÎN LĂPTIŞORUL DE MATCĂ: COMPARAŢIE ÎNTRE METODELE KJELDAHL, BRADFORD ŞI LOWRY

Crenguţa-Ioana Pavel, L.Al. Mărghitaş, Victoriţa Bonta, Cristina M. Mihai, Lavinia I. Tomoş

Rezumat
Actual, produsele apicole au câştigat multă popularitate ca şi suplimente alimentare. Conţinutul de proteine este un parametru recunoscut folosit în scopul evaluării calitative a lăptişorului de matcă. Autorii prezintă un studiu comparativ între metodele Kjeldahl, Bradford şi Lowry în scopul stabilirii celei mai relevante metode pentru determinarea conţinutului de proteine totale în probe de lăptişor de matcă pur. Valorile proteinelor totale obţinute prin metodele Kjeldahl şi Lowry au fost semnificativ diferite. Metoda Kjeldahl a furnizat valori mai crescute şi o variabilitate mai scăzută a conţinutului de protein faţă de metodele Lowry şi Bradford. Metodele Bradford şi Lowry au prezentat o sensibilitate mai mare decât metoda Kjeldahl o variabilitate asemănătoare între valorile obţinute (deviaţia standard a valorilor medii). Rezultatele obţinute arată că toate cele trei metode pot fi folosite pentru cuantificarea proteinelor din lăptişorul de matcă, dar metoda Bradford furnizează valori mai relevante decât metoda Kjeldahl şi chiar decât metoda Lowry datorită sensibilităţii şi şi preciziei superioare. În contextul inexistenţei unor metode standard pentru evaluarea compoziţiei lăptişorului de matcă, acest studiu este foarte folositor pentru laboratoarele de control al calităţii alimentelor şi produselor apicole.

Cuvinte cheie: Analiza proteinelor, Metoda Kjeldahl, Metoda Bradford, Metoda Lowry