C. Popa

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE STRUCTURE AND THE ESSENTIAL FUNCTIONS OF A SOFTWARE MODULE ON BEEF PERFORMANCE RECORDING

C. Popa, I. Nistor

Abstract
This study aimed to present the logical structure and core functions of a software module for recording, processing and reporting information relating to performance control in beef cattle. The research comprised a literature review on several control systems used in other countries, international guidelines and recommendation in the field and a syntheses of key issues that led to the successful implementation of an information module that takes into account these requirements, described in this article. The results of scientific investigations illustrate that the process of collecting and inputting data has a important role in the process of performance recording in its early stage and although the performance indexes for each animal can be already useful in practice, the software needs a period of 3-5 years of continuously recording the data in order to become fully mature.

Key words: performance recording, beef cattle, software


STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE ESENŢIALE ALE UNUI MODUL INFORMATIC PRIVIND CONTROLUL PERFORMANŢELOR ZOOTEHNICE

C. Popa, I. Nistor

Rezumat
Prezentul studiu are ca scop prezentarea structurii logice şi funcţiilor esenţiale ale unui modul software destinat înregistrării, prelucrării şi generării rezultatelor din activitatea de control a performanţelor zootehnice a raselor de bovine crescute special pentru producţia de carne. Cercetarea a constat în studiul literaturii de specialitate privind câteva sisteme de control utilizate în alte state şi a cerinţelor internaţionale în materie, precum şi sintetizarea aspectelor esenţiale care au stat la baza realizării unui modul informatic care să ţină cont de aceste cerinţe, descrise în acest articol. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ilustrează faptul că procesul de colectare şi introducere a datelor are un rol important în procesul de determinare a performanţelor zootehnice în primele etape de la demararea procesului şi, deşi indicatorii de performanţă pentru fiecare animal pot fi deja utili în practică, software-ul are nevoie de o perioadă de 3 -5 ani de înregistrare a datelor în mod continuu, în scopul de a deveni pe deplin matur.

Cuvinte cheie: controlul producţiei, bovine de carne, software