C. Găvan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PREDICTORS OF ALFALFA FORAGE QUALITY

C. GĂvan, C. Bora, V. Motorga

Abstract
The aim of this study was to use acid detergent fibre (ADF) and neutral detergent fibre (NDF) content, height and maturity stage of pre cut alfalfa as predictors of forage quality. Stands of pure first pre cut alfalfa, were sampled from various field experiments during May and June 2011 and 2012 at Agricultural Research and Development Station Simnic Craiova Romania. The samplings and measurements were repeatedly realized from the late vegetative to full flower stage in a 30x30 cm square. The alfalfa maturity stages were used to assign a numerical value to the most mature stem in the sample area. All samples were oven-dried at 60°C, homogenised to a particle size of 1 mm and analysed for dry matter (DM), ADF and NDF content. Digestible DM calculated from percent ADF, is on estimate of the digestibility of the feed. Dry matter intake, calculated from percent NDF is on estimate of the amount of feed on animal will consume in percent of body weight. Relative feed value (RFV) reflects both digestibility (from % ADF) and intake potential (from % NDF) of alfalfa forage. The plant height and maturity provides a close estimate of RFV in the field. By determining the RFV of standing alfalfa, producers can more accurately when to make first spring cut of alfalfa. Adapting of predictors method by growers can be facilitated by the development of simple tables.

Key words: alfalfa, acid detergent fibre, neutral detergent fibre, relative feed value


ANTICIPAREA CALITĂŢII FURAJERE A LUCERNEI

C. Găvan, C. Bora, V. Motorga

Rezumat
Ţelul acestui studiu a fost utilizarea conţinutului de fibră detergent acidă (ADF), de fibră detergent neutră (NDF), a înălţimii şi stadiului de maturare al lucernei înainte de cosire, ca elemente necesare anticipării calităţii furajere. Probele pentru analize au fost luate din câmpul de experienţe al Staţiunii de Cercetare şi Dezvolatare Şimnic în perioada mai şi iunie 2011 şi 2012. Probele şi măsurătorile au fost făcute repetat începând din stadiul de vegetaţie târzie până la înfloritul deplin în pătrate de 30 x 30 cm. Stadiul maturităţii plantelor a fost folosit pentru a atribui valoare numerică celor mai mature plante din pătratul pentru probe. Toate plantele, probelor, au fost uscate la etuvă la 60°C, omogenizate, măcinate la dimensiunea de 1 mm şi analizate pentru determinarea conţinutului de substanţă uscată (SU), ADF, NDF. Substanţa uscată digestibilă calculată cu procentul de ADF este o estimată a digestibilităţii unui furaj. Consumul de substanţă uscată calculat cu procentul de NDF este un estimat al cantităţii unui furaj pe care un animal îl va consuma exprimat în procente din greutatea corporală. Valoarea relativă furajeră (VRF) reflectă atât digestibilitatea (calculată cu % ADF) cât şi potenţialul de consum (calculat cu % NDF) al lucernei. Înălţimea plantei şi maturitatea acesteia oferă o estimată apropiată a VRF în câmp. Prin determinarea VRF a lucernei, producătorii pot mult mai precis când să facă prima coasă a lucernei. Adoptarea metodelor de anticipare a calităţii furajere a lucernei de către cultivatori poate fi facilitată prin elaborarea unor simple tabele.

Cuvinte cheie: lucernă, fibra detergent acidă, fibra detergent neutră, valoare relativă furajeră