Bensaha Hocine

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CHARACTERIZATION OF DAIRY CATTLE BREEDING IN A SAHARAN REGION (GHARDAïA, ALGERIA): SOCIO-PROFESSIONAL PROFILE OF PRODUCING BREEDERS

Bensaha Hocine, Arbouche Fodil

Abstract
The dairy cattle breeding is one of the agricultural priorities for economic development in the developing countries, like Algeria. In this study, the various aspects of dairy cattle breeding in a Saharan region (Ghardaïa, southern Algeria) characterized in its socio professional regional environment. The main objective was to establish the socio professional characters of breeder by analyzing the diagnosis related to the dairy industry in this region. This was done through the thematic analysis of the relationship between cattle breeding and its socio-economic environment, especially the dairy industry using the raw milk. A survey was conducted on dairy cattle breeding in the region of Ghardaïa. 53 cattle breeders were selected for this survey. The results showed that only 22.45% of the cattle farms were found to use liberal activities off-farm wage, whereas more than 77% of cattle farms were not. This can be justified by the fact that almost 18% of persons were aged over 50 years. Some relations were established between the criteria of milk production and breeder's profile, through some key indicators of the typology. Additionally, the diversity of breeder's profiles, their representations of animals and working with animals, and their logic livestock were reported.

Key words: Dairy, Ghardaïa, Profile cattle breeder, Saharan region, Socio-economic environment


CARACTERIZAREA CREŞTERII VACILOR DE LAPTE ÎN ZONA SAHARIANĂ (GHARDAïA, ALGERIA): PROFIL SOCIO-PROFESIONAL AL PRODUCĂTORILOR

Bensaha Hocine, Arbouche Fodil

Rezumat
Creşterea vacilor de lapte este o prioritate în agricultura şi economia ţărilor în curs de dezvoltare, precum Algeria. Studiul de faţă prezintă diverse aspecte ale creşterii vacilor de lapte în regiunea Sahariană (Ghardaïa, Algeria de sud), tratate în contextul mediului social regional regional. Principalul obiectiv a fost stabilirea profilului socio-profesional al crescătorilor în relaţie cu industria produselor lactate din zona studiată, în care se foloseşte ca materie primă laptele integral provenit de la producătorii analizaţi. Studiul, aplicat în regiunea Ghardaïa, a inclus 53 crescători de vaci. Rezultatele au indicat că 22,45% din fermieri cresc vaci de lapte ca activitate complementară, în timp ce peste 77% sunt ocupaţi exclusive în acest sector. Situaţia poate fi justificată prin faptul că aproape 18% din personal are peste 50 ani. S-au identificat corelaţii între unii parametri ai producţiei de lapte şi profilul fermierilor, prin utilizarea unor indici cheie. Lucrarea mai oferă informaţii asupra diversităţii educaţionale a fermierilor, a permanenţei ocupaţionale în domeniu şi a stucturii efectivelor de animale.

Cuvinte cheie: Lactate, Ghardaïa, profilul crescătorului de vaci de lapte, regiunea Sahariană, mediu socio-economic