Aurelia Nica

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE CURRENT PROBLEM : KOI HERPESVIRUS (KHV)

Aurelia Nica

Abstract
Koi herpesvirus (KHV) is a pathogen agent that predominantly affects common and koi carp (Cyprinus carpio and Cyprinus carpio koi, respectively) causing disease and mass mortality in farmed and wild populations of these breeds. Following the first reports of KHV in Israel and Germany in 1998, the geographical range of this disease has become extensive. The disease has been spread to many countries worldwide, predominantly through the trade in koi carp and it is now known to occur at least 28 countries. Most recently KHV outbreaks have been reported to the World Organization for Animal Health from Romania, Slovenia, Spain and Sweden. Morbidity of affected populations can be 100% and mortality 70-80%, but the latter can be as high as 90 or 100%. Disease patterns are influenced by virulence of the virus, age and condition of the fish, population density and stress factors. The disease is temperature dependent, too, occurring between 16 and 25°C. Symptoms include mottled gills, bleeding gills, blisters or pale patches on the skin, sunken eyes, constant, lethargic and uncoordinated swimming.

Key words: common carp, koi carp, koi herpesvirus (KHV)


O PROBLEMĂ ACTUALĂ: VIRUSUL HERPES AL CRAPULUI ORNAMENTAL (KHV)

Aurelia Nica

Rezumat
Virusul herpes al crapului ornamental (KHV) este un agent patogen care afectează predominant crapul comun şi crapul ornamental (Cyprinus carpio şi Cyprinus carpio koi, respectiv), cauzând îmbolnăviri şi mortalitate în masă în rândul populaţiilor sălbatice şi de crescătorie. După primele rapoarte privind KHV din Israel şi Germania în 1998, zona geografică a bolii s-a extins foarte mult. Boala s-a răspândit în multe ţări din întreaga lume, în principal prin comerţul de crap ornamental, fiind cunoscută în prezent în cel puţin 28 de ţări. România se găseşte pe lista celor mai recente ţări afectate de KHV, potrivit raportului Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, alături de Slovenia, Spania şi Suedia. Morbiditatea populaţiilor afectate poate fi de 100% iar mortalitatea de 70-80% sau chiar mai mare, atingând 90 sau 100%. Izbucnirea bolii este influenţată de virulenţa virusului, de vârsta şi starea fiziologică a peştilor, precum şi de densitatea de populare sau de alţi factori stresori. Boala este dependentă, de asemenea, de temperatura apei, manifestându-se între 16 şi 25°C. Semnele clinice includ marmorarea branhiilor, hemoragii subcutanate şi vezicule pe tegument, endoftalmie, înot constant, letargic şi necoordonat.

Cuvinte cheie: crap comun, crap ornamental, virusul herpes, KHV