Anca Roman-Popovici

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INITIATING IN THE ART OF HORSE LONGEING IN EQUESTRIAN SPORTS

Anca Roman-Popovici, D. Sumovschi, I. Gîlcă

Abstract
The equestrian art gradually evolved over time, as the human beings began to pay increasingly more attention to its interaction with this noble animal which is the horse. Longeing is the way of communication between humans and horses in a way that horses understand and therefore is better to never underestimate the importance of appropriate work on longe line. Longeing represents teaching a language that your horse understands, is the development of an appropriate relationship, establishing the leader, basis of communication. Ground training exercises are a mixture of gymnastics, discipline, mental development and dance, the essential links to all future training and riding. If longeing a young horse prepare him for the work under saddle, longeing an advanced horse carefully supple-up and fitness him, while the rider work on long line aims to improve his seats and balance in the saddle.

Key words: dressage, longeing, horse, behavior, training


INIŢIERE ÎN ARTA LONJĂRII CALULUI ÎN SPORTUL DE PERFORMANŢĂ

Anca Roman-Popovici, D. Sumovschi, I. Gîlcă

Rezumat
Echitaţia a evoluat gradat în decursul timpului, pe măsură ce omul a început să acorde o atenţie din ce în ce mai mare interacţiunii sale cu acest nobil animal care este calul. Lucrul la coardă este calea de comunicare dintre om şi cal într-un mod pe care acesta din urmă îl înţelege şi din acest motiv e bine ca niciodată să nu se subestimeze importanţa lucrului la coardă corespunzătoar. Lucrul la coardă reprezintă învăţarea unui limbaj pe care caii îl înţeleg, reprezintă dezvoltarea unei relaţii corespunzătoare, stabilirea liderului, baza comunicării, exerciţiile pe coardă fiind un amestec de gimnastică, disciplină, dezvoltare mentală şi dans, legătura esenţială cu toate viitoarele antrenamente. Dacă lucrul la coardă pentru un cal tânăr are ca scop pregătirea pentru lucrul sub şea, pentru un cal avansat are ca scop menţinerea acestuia în formă şi îmbunătăţirea elasticităţii, iar pentru călăreţ, are rolul de a-i îmbunătăţi poziţia şi echilibrul în şea.

Cuvinte cheie: dresaj, lucru la coarda, cal, comportament, antrenament