Alina Antache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF SOME PHYTOBIOTICS ON OXIDATIVE STRESS AT OREOCHROMIS NILOTICUS GROWN IN AN INTENSIVE RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Alina Antache, V. Cristea, Iulia Grecu, Lorena Dediu, Angela Docan, Mirela (Creţu) Mocanu, Săndiţa (Ion) Plăcintă, M.T. Coadă

Abstract
The purpose of this paper was to evaluated the influence of several phytobiotics on oxidative stress, at Oreochromis niloticus species, reared in an intensive recirculating aquaculture system. The phytobiotics from this experiment were administered in feed, in a concentration of 1%/kg feed, and consist in: thyme (Thymus vulgaris) in V2, fenugreek (Trigonela foenum graecum) in V3, neem (Azadirachta indica) in V4 and V1 represented the control variant. A total number of 180 fish, with an average initial weight of 125.41±34.33 g/fish, were randomized distributed into four rearing units. The oxidative stress was determined by analysing the lipid peroxidation indice (malondialdehyde - MDA), total antioxidant capacity (TAC) and reduced glutathione (GSH). The analyses were measured spectrophotometrically in the research laboratory of Aquaculture, Environmental Science and Cadastre Department, University "Dunarea de Jos" Galati. The MDA concentration recorded the highest values at V2 - thyme (9.45 nmol/ml tissue; 7.75 nmol/ml gut). The same variant (V2) also recorded the highest value of GSH concentration (1.075 µmol/dl). Regarding TAC concentration, the lowest values was recorded at V3 - fenugreek and V4 - neem (plasma, tissue, liver, gut). In conclusion, the results of this study demonstrate that thyme is an important additives, for conferring wellfare, in commercial diets of Oreochromis niloticus.

Key words: phytobiotics, oxidative stress, Oreochromis niloticus, intensive recirculating aquaculture system


INFLUENŢA UNOR FITOBIOTICE ASUPRA STRESULUI OXIDATIV LA SPECIA OREOCHROMIS NILOTICUS ÎN CONDIŢIILE UNUI SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURĂ INTENSIVĂ

Alina Antache, V. Cristea, Iulia Grecu, Lorena Dediu, Angela Docan, Mirela (Creţu) Mocanu, Săndiţa (Ion) Plăcintă, M.T. Coadă

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost de a evalua influenţa unor fitobiotice asupra stresului oxidativ la specia O. niloticus, crescută într-un sistem recirculant de acvacultură intensivă. Fitobioticele utilizate, pe perioada experimentului, au fost administrate în concentraţie de 1%/kg hrană şi au constat în: cimbru (Thymus vulgaris) în V2, schinduf (Trigonela foenum graecum) în V3 şi neem (Azadirachta indica) în varianta V4, iar V1 este varianta de control. Lotul experimental a fost reprezentat de un număr total de 180 de peşti cu o masă medie iniţială de 125,41±34,33 g, ce au fost distribuiţi randomizat în patru unităţi de creştere. Stresul oxidativ s-a determinat prin analiza indicelui de peroxidare lipidică (malondialdehida-MDA), capacităţii antioxidante totale (TAC) şi glutationului redus (GSH). Analizele au fost măsurate spectrofotometric în Laboratorul de Cercetare al Departamentului de Acvacultură, Ştiinţa Mediului şi Cadastru din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos", Galaţi. Concentraţia MDA-ului a înregistrat valori crescute în V2 - cimbru (9,45 nmol/ml-ţesut; 7,75 nmol/ml-intestin). În aceeaşi variantă s-a înregistrat şi valoarea cea mai mare a concentraţiei de GSH (1,075 µmol/dl). Referitor la concentraţia TAC-ului valorile cele mai scăzute s-au înregistrat în V3 şi în V4 (în plasmă, ţesut, ficat, intestin). În concluzie, rezultatele acestui studiu au demonstrat că cimbrul este un aditiv important în dietele comerciale la specia O. niloticus pentru conferirea bunăstării.

Cuvinte cheie: fitobiotice, stres oxidativ, Oreochromis niloticus, sistem recirculant de acvacultură