Alexandra Matei

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH CONCERNING THE DESIGNERS' OPINION ON THE USE OF SILK COCOONS AS RAW MATERIAL FOR CREATING PRODUCTS OF DECORATIVE AND HANDICRAFT ART

Alexandra Matei, Agatha Popescu, Viorica Sladescu

Abstract
The paper aimed to investigate the opinion of 30 designers on the use of silk cocoons as raw material for creating products of decorative and handicraft art. The answers have pointed out that the most designers are interested to use silk cocoons in order to process, color and design as such or in combination with other materials, using mainly the manual method which involves creativity, the setting up of unique original products, reflecting the material warmth ad beauty. The main achievable products of silk cocoons in the designers' opinion, in their order of importance, are: decorative pictures on a specific theme (80%), sewed belts (50 %), colored necklaces (46.6 %) and floral brooches (33.3 %). As a conclusion, silk cocoons, mainly the unreeling ones, could be successfully processed in handicrafts and decorative art products as an alternative for production diversification, increased value added and income in the family sericicultural farms.

Key words: questionnaire based survey, silk cocoons, design, decorative art products


CERCETĂRI PRIVIND OPINIA DESIGNERILOR ASUPRA UTILIZĂRII GOGOŞILOR DE MĂTASE CA MATERIE PRIMĂ PENTRU CREAREA DE PRODUSE DE ARTĂ DECORATIVĂ ŞI ARTIZANALĂ

Alexandra Matei, Agatha Popescu, Viorica Sladescu

Rezumat
Lucrarea a avut ca scop investigarea opiniei a 30 designeri asupra utilizării gogoşilor de mătase ca materie primă în realizarea de produse de artă decorativă şi artizanală. Răspunsurile date au evidenţiat că majoritatea designerilor sunt interesaţi de utilizarea gogoşilor de mătase pe care le-ar secţiona, colora şi modela fie ca atare, fie în combinaţie cu alte materiale, folosind cu precădere metoda manuală, care implică creativitate, elaborarea de produse unicat, originale, în care se reflectă căldura şi frumuseţea materialului. Principalele produse realizabile din gogoşi de mătase în opinia designerilor, în ordinea importanţei, sunt: tablourile decorative cu tematica (80%), cordoanele ţesute (70%), cordoanele împletite (50%), colierele colorate (46,6%) şi broşele florale (33,3%). In concluzie, gogoşile de mătase, în special cele nefilabile, pot fi procesate cu success în produse de artizanat şi arta decorative ca o alternativă pentru diversificarea producţiei, creşterea valorii adăugate şi a veniturilor în fermele sericicole familiale.

Cuvinte cheie: ancheta de opinie, gogoşi de mătase, design, produse de artă decorativă