Al. Usturoi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


REPRODUCTIVE APPARATUS APPRECIATION OF GREAT ALEXANDER PARAKEETS

Al. Usturoi, I. Vacaru-Opriş, M.G. Usturoi, B.V. Avarvarei

Abstract
Research aimed to establish the anatomy of female and male at Great Alexander parakeets. Determinations were carried out on a total number of 10 individuals: respectively 5 females and 5 males. The main aimed parameters were represented by: ovary position, ovary weight, oviduct weight and oviduct length, testicles weight, dimensions of deferent tract, respectively the weight of deferent tract. At the Great Alexander studied females, ovary was situated in the abdominal cavity, under the ventral side of left kidney. Average ovaries weight reached 3.0458±0.0616 g, with minimal value of 2.873 g and a maximal one of 3.215 g. Oviduct weight reached an average of 1.0936±0.0705 g with a minimal value of 0.937 g and a maximal one of 1.294 g. Regarding the oviduct length, the mean established value, for the studied birds, was 74.6166±1.4802 mm, with limits between 69.526 mm and 78.231 mm. Exploring the male reproductive system of budgerigars, the testicles were found in the abdominal cavity, at the level of the last 3 ribs. In all situations, the weight of the right testicle was higher than the left one. So, the average weight of the left testicle reached 2.5481±0.1276 g, with a minimal of 2.2267 g and a maximal of 2.9758 g. Speaking of the deferent tract size, its medium length reached 72.6924±0.4262 mm while trait variability was very low (V%=1.8541). Weighting of both deferent tracts oscillated between 0.2125 g for the right one and of 0.3016 g for the left one, with an average of 0.2640±0.0086 g.

Key words: ovary weight, oviduct weight, oviduct length, testicles weight, dimensions of deferent tract, weight of deferent tract


APRECIEREA APARATULUI DE REPRODUCERE LA PAPAGALII MARELE ALEXANDER

Al. Usturoi, I. Vacaru-Opriş, M.G. Usturoi, B.V. Avarvarei

Rezumat
Cercetările au avut drept scop stabilirea anatomiei aparatului de reproducere femel şi a celui mascul pentru papagalii Marele Alexander. Determinările au fost efectuate pe un număr total de 10 exemplare, respectiv 5 femele şi 5 masculi. Principalii parametri urmăriţi au fost reprezentaţi de: poziţionarea ovarului, greutatea ovarului, greutatea oviductului şi lungimea acestuia, greutatea testiculelor, dimensiunile canalelor deferente, respectiv greutatea canalelor deferente. La femelele de Marele Alexander studiate, ovarul a fost situat în cavitatea abdominală, sub faţa ventrală a rinichiului stâng. Greutatea ovarului a fost în medie de 3,0458±0,0616 g, în condiţiile în care greutatea mimimă a fost de 2,873 g, iar cea maximă, de 3,215 g. În urma determinării greutăţii oviductului la păsările analizate s-a evidenţiat o valoare medie de 1,0936±0,0705 g, cu o minimă de 0,937 g şi o maximă de 1,294 g. Sub aspectul lungimii oviductului, valoarea medie stabilită pentru păsările studiate a fost de 74,6166±1,4802 mm, cu limite cuprinse între 69,526 mm şi 78,231 mm. La masculii examinaţi, poziţionarea testiculelor a fost una normală, respectiv în cavitatea abdominală, la nivelul ultimelor trei coaste. Determinările au indicat o greutate superioară a testiculului drept, faţă de cel stâng. Astfel, greutatea medie stabilită în cazul cântăririi testiculului stâng a fost de 2,5481±0,1276 g, cu limite de variaţie cuprinse între 2,2267 g şi 2,9758 g. Lungimea medie calculată pentru ambele canale deferente la papagalii Marele Alexander studiaţi, a fost de 72,6924±0,4262 mm, în condiţiile unei foarte bune omogenităţi a caracterului (V%=1,8541). Greutatea medie a celor două canale deferente a fost de 0,2640±0,0086 g, variind între 0,2125 g (canalul drept) respectiv, 0,3016 g (canalul stâng).

Cuvinte cheie: greutatea ovarului, greutatea oviductului, lungimea oviductului, greutatea testiculelor, dimensiunile canalelor deferente, greutatea canalelor deferente