Agatha Popescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY CONCERNING THE TRENDS IN ROMANIA'S HONEY MARKET

Agatha Popescu

Abstract
The paper aimed to analyze Romania's honey market in the period 1990-2009, based on the INSSE data, using the index method. In 2009, Romania had 1,057 bee families, about 45,000 beekeepers, meaning 23 bee families per apiary. The number of bee families has increased by 9.76% compared to 1990 but the number of beekeepers decreased by 56% compared to 1980. Honey production reached 19.93 tones in 2009, being by 1.8 times higher than in 1990. Ecological honey represents about 16% of production. Producer honey price increased up to Lei 8-9/kg and Lei 15-20/kg in the free market, and the export price varies between Euro 2.5 -3.5/kg. Honey consumption increased up to 0.5 kg/capita in 2009, but it is still low compared to the EU average. The EU high demand and production deficit has encouraged Romania to export 70 % of its production, the main beneficiaries being Germany, United Kingdom, Italy, Austria and Belgium. Since 2005, Romania has imported small amounts of honey from Czech Republic, China, Germany, Hungary, Spain and Austria. Romania comes on the 19th position in the world for honey production and on the 11th one for the honey export value. As a conclusion, honey market is continuously increasing, Romania being a net exporting country of high quality honey.

Key words: production, honey, market, Romania, trends


STUDIU PRIVIND TENDINŢELE PE PIAŢA MIERII ÎN ROMâNIA

Agatha Popescu

Rezumat
Lucrarea a avut ca scop analiza pieţei mierii în România în perioada 1990-2009, pe baza datelor INSSE, folosind metoda indicilor. In 2009, România avea 1.057 mii familii de albine, cca 45.000 apicultori, ceea ce înseamnă cca 23 familii de albine în medie/stupină. Numărul familiilor de albine a crescut cu 9,76 % faţă de anul 1990, iar cel al apicultorilor s-a redus cu 56 % faţă de anul 1980. Producţia de miere a ajuns la 19.937 tone în 2009, fiind de 1,8 ori mai mare decât în 1990. Circa 16 % din producţia de miere este ecologică. Preţul de achiziţie al mierii la procesator a crescut la 8-9 lei/kg şi la 15-20 lei/kg pe piaţa liberă, iar la export variază între 2,5-3,5 Euro/kg. Consumul de miere a crescut la 0,5 kg/locuitor în 2009, dar este sub nivelul mediu în UE. Cererea ridicată şi deficitul de producţie din UE a încurajat România să exporte cca 70 % din producţie, principalii beneficiari fiind Germania, Marea Britanie, Italia, Austria şi Belgia. Din anul 2005, România importă cantităţi mici de miere din Cehia, China, Germania, Ungaria, Spania şi Austria. România ocupă locul 19 în lume pentru producţia de miere şi locul 11 în valoarea exportului mondial de miere. In concluzie, piaţa mierii este în continuă creştere România fiind o ţară net exportatoare de miere de calitate deosebită.

Cuvinte cheie: producţie, miere, piaţa, România, tendinţe