Agatha Popescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE TRENDS IN THE WORLD AND EUROPEAN GOAT MILK PRODUCTION

Agatha Popescu

Abstract
The paper aimed to identify the trends in the world and European goat milk production in the period 1999-2010 based on FAOStat data base, using the index method. The results have shown that in 2009, at world level there were 867.9 million goats by 18.91% more than in 1999, and the world goat milk production accounted for 15,128 thousand Metric tones, being by 19.52% higher than at the beginning of the analyzed period. India, China, Bangladesh and Pakistan keep 46.7% of the world goat livestock, and 55.60% of the world milk production is produced by India, Bangladesh, Sudan and Pakistan. In 2010, the EU had 13,026 million goats by 9.65% less than in 1999. Greece, Spain and France keep 70% of the EU goat livestock and 0.88% at world level, contributing by 10.57% to the world goat milk production. The EU contribution to the world goat milk production is 17%, being the area where the highest records are achieved per goat. Romania has a high production potential, coming on the 5th position for the goat livestock and on the 4th one for goat milk production in the EU. As a conclusion, goat milk production will continue to increase due to the high consumption demand.

Key words: goat livestock, goat milk, world production, EU, trends


STUDIU PRIVIND TENDINŢELE ÎN PRODUCŢIA MONDIALĂ ŞI EUROPEANĂ DE LAPTE DE CAPRĂ

Agatha Popescu

Rezumat
Lucrarea a avut ca scop identificarea tendinţelor în producţia de lapte de capră pe plan mondial şi în UE în perioada 1999-2010 pe baza datelor FAOStat, utilizând metoda indicilor. Rezultatele au evidenţiat că în 2009, în lume existau 867,9 milioane capre, cu 18,91 % mai multe decât în 1999, iar producţia mondială de lapte de capră a ajuns la 15.128 mii tone metrice, fiind cu 19,52 % mai ridicată decât la începutul perioadei analizate. India, China, Bangladesh şi Pakistan deţin 46,7 % din efectivul de capre, iar 55,60 % din producţia mondială de lapte de capră este realizată de India, Bangladesh, Sudan şi Pakistan. In 2010, UE deţinea 13.026 milioane de capre, cu 9,65% mai puţine decât în 1999. Grecia, Spania şi Franţa, deţin 70 % din efectivul de capre al UE şi 0,88 % din cel mondial, contribuind cu 10,57 % la producţia mondială de lapte de capră. UE contribuie cu 17 % la producţia mondială de lapte, fiind zona în care se înregistrează cele mai ridicate producţii/capra. România are un potenţial ridicat de producţie, ocupând locul 5 pentru efectiv şi locul 4 pentru producţia de lapte de capră în UE. In concluzie, producţia de lapte de capră va continua să crească datorită cererii de consum ridicate.

Cuvinte cheie: efectiv de capre, lapte de capră, producţie mondială, UE, tendinţe