Adela Marcu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF GENOTYPE AND SEX ON CARCASS CHARACTERISTICS AT BROILER CHICKENS

Adela Marcu, I. Vacaru-Opriş, A. Marcu, Lucia Dănăilă, D. Dronca, B. Kelciov

Abstract
In this experiences was studied the influence of genotype and sex on carcass characteristics (slaughter yield, participation percentage of the cut parts from the whole carcasses structure, the meat:bone ratio from carcass and from major parts of the carcass) at broiler chickens reared in identical conditions and slaughtered at 42 days old. The genetic material was represented of broiler chickens that belonged hybrids: "Ross-308" (control batch-Lc) and "Lohmann Meat" (experimental batch-Lexp). After slaughter, from each group were sampled 30 carcasses (15 per sex), was determined slaughter yield and participation percentage of the cut parts from the whole carcasses structure using gravimetric measurements. The meat:bone ratio was determined on 10 carcases from each batch (five per sex) that were manually deboned. For analysis of variance was used Mann Whitney test. The results of this experiment showed that sex influenced the slaughter yield (P≤0.05), participation percentage of the wings (P≤0.001, at Lc and P≤0.01, at Lexp) and thighs (P≤0.001) and meat:bone ratio from thighs (P≤0.05), at Lexp; while the genotype influenced slaughter yield (P≤0.001), participation percentage from the breast (P≤0.001) and thighs (P≤0.01), meat:bone ratio from breast (P≤0.001) and legs (P≤0.05).

Key words: broiler chicken, carcass, meat:bones ratio, slaughter yield


INFLUENŢA GENOTIPULUI ŞI SEXULUI ASUPRA CARACTERISTICILOR CARCASEI LA PUII DE CARNE

Adela Marcu, I. Vacaru-Opriş, A. Marcu, Lucia Dănăilă, D. Dronca, B. Kelciov

Rezumat
În această experienţă s-a studiat influenţa genotipului şi a sexului asupra caracteristicilor carcasei (randamentul la sacrificare, procentul de participare a părţilor tranşate din întreaga structură a carcaselor, raportul carne:oase pentru carcasă şi pentru părţi majore ale carcasei), la puii de carne crescuţi în condiţii identice şi sacrificaţi la vârsta de 42 zile. Materialul genetic a fost reprezentat de pui de carne aparţinând hibrizilor: "Ross-308" (lot de control-Lc) şi "Lohmann Meat" (lot experimental-Lexp). După sacrificare, de la fiecare lot au recoltate 30 carcase (15 pentru fiecare sex), a fost determinat randamentul la sacrificare şi procentul de participare a pieselor tranşate, în întreaga structură a carcaselor, cu ajutorul măsurătorilor gravimetrice. Raportul carne:oase a fost determinat pe 10 carcase din fiecare lot (cinci din fiecare sex), care au fost dezosate manual. Pentru analiza varianţei a fost utilizat testul Mann Whitney. Rezultatele din acest experiment au arătat că sexul a influenţat randamentul la sacrificare (P≤ 0,05), procentul de participare a aripilor (P≤0,001, la Lc şi P≤ 0,01, la Lexp) şi pulpelor superioare (P≤0,001) precum şi raportul carne:oase pentru pulpele superioare (P≤0.05), la Lexp; în timp ce genotipul a influenţat randamentul la sacrificare (P≤0,001), procentul de participare a pieptului (P≤0,001) şi a pulpelor superioare (P≤0,01), raportul carne:oase pentru piept (P≤0.001) şi pulpe (P≤0,05).

Cuvinte cheie: carcasă, pui de carne, randament la sacrificare, raport carne:oase